Presentation av Payback Sveriges sekreterare Peter Schjerva

 Unite&Fight

Presentation

Född 1958. Gift och två barn. Förekommit ikring bikerkulturen sen första hojen och körkortet 1975.

Har varit president och medlem i tre olika ryggmärkesklubbar varav den första under 70-talet.

Jag är ägare, ansvarig utgivare och redaktör för Nättidningen Payback samt Sekreterare för Payback Sverige.

Jag startade upp Nättidningen Payback 15 januari 2009 som en personlig reaktion på de alltmer accelererande bikerförföljelserna i media och från myndigheterna. Arbetet var mitt personliga sätt att ge tillbaka något av allt det bikerkulturen och bikers gett mig under åren samt att arbeta för att förbättra bikers villkor samt säkra kulturens fortlevnad.

Senhösten 2011 ombildades nättidningen till att bli en förening och en riksorganisation för bikers rättigheter under namnet Payback Sverige och jag satt ordförande under de första två åren under upbyggnadsfasen för att därefter frivilligt kliva ner för att organisationen inte ska fokuseras kring person utan på organisationen Payback.

Jag kommer även fortsättningsvis arbeta med att skriva och driva Nättidningen Payback samt samordna och driva juridiska ärenden.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin