• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Prenumerera på och Annonsera i bikerkulturens eget Lifestyle Magazine – Scanbike!

Prenumerera på och Annonsera i bikerkulturens eget Lifestyle Magazine – Scanbike!

Stöd Scanbike – Scanbike stödjer Payback

Scanbike är det enda Lifestyle Bikermagazine vi har i Norden. Alltsedan 1993 har tidningen utkommit med samma grundidé att skildra alla aspekter av vår älskade bikerkultur.

Men inga bikerinstitutioner finansierar sig själva, vare sig Payback eller Scanbike. Scanbike är beroende av abonnenter, enskilda såväl som klubbar via klubbprenumerationer samt annonser.

Därför gör vi här ett upprop till alla klubbar och enskilda att tillse att vi alla även i framtiden kan fortsätta läsa Scanbike genom att prenumerera och annonsera i Scanbike!

Payback Sverige har ända sedan starten av organisationen haft tillgång till krönika i Scanbike och även en medlemsannons. Så stöd Scanbike – Scanbike stödjer Payback!

Klubbar

För ynka 700 kr får ni ett årsabonnemang:

– Ni får 2 ex av 4 nummer årligen

– Ni får er klubblogga med info på en speciell sida i Scanbike

– Ni får en gratis annons för ert event/fest årligen

Enskilda abonnemang

– 1 års abonnemang, 4 nr, för 269 kr

– 2 års abonnemang för, 8 nr, för 499 kr

Annonsprislista

Prenumerationssida Scanbike Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin