PremiumSupportsidan för 2013 nu publicerad!

PremiumSupportsidan 2013 nu publicerad

Anslutningen av klubbar såsom Premiummedlemmar har varit mycket god under de fjorton dagar som möjligheten att inbetala medlemsavgift för 2013 varit öppen! Vi tackar för förtroendet och hoppas att många fler klubbar väljer att ansluta sig och stödja Payback Sveriges verksamhet och arbete mot negativ särbehandling så vi kan agera med större tyngd, kraft och stöd bakom oss för bikerkulturens överlevnad. Se: http://www.payback.name/?page_id=5095

Enskilda medlemmar

Även tillströmningen av enskilda medlemmar som inbetalt medlemsavgift för nästkommande år har varit mycket högre än ifjol varför vi hoppas att även denna trend fortsätter.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin