Info: Författningsförslag om en sammanhållen polismyndighet

Payback har tidigare berättat om förslaget om en sammanhållen polismyndighet. I uppdraget ingick även för kommittén att lägga fram vilka konkreta lagförslag som behövs för genomförandet vilket skedde i veckan och vilka kan tas del av via nedanstående länkar.

Kvarstående arbete för kommittén är att redovisa utredningens resultat gällande frågan om ett fristående organ ska skapas för att granska polisen, säpos och kriminalvårdens verksamhet samt delen om kriminalvårdens kommande verksamhet. Dessa återstående delar ska slutredovisas den 1 juli 2013 samt den 16 december 2013.

Payback Sveriges uttalande kring en sammanhållen polismyndighet


Payback Sverige har länge förordat en sammanhållen polismyndighet varför vi välkomnar förslaget. Orsaken till att vi förordar en polismyndighet står att söka i att för att få till stånd en särskild utredning av polismyndighetens olaga arbetsmetoder gentemot bikerkulturen förenklas arbetet väsentligt. Om till exempel JO idag inleder en utredning över Polismyndigheten i Skånes arbete och i förlängningen skulle utdela kritik mot polismyndigheten avser kritiken just Polismyndigheten i Skåne då och inte hela polisen då varje region är en separat myndighet.

Med en sammanhållen myndighet gäller alla beslut hela polismyndigheten och hela polismyndigheten kan då också ställas inför en särskild JO-utredning rörande polisens arbete mot bikekulturen utan att man måste samla ärenden för varje enskilt polismyndighet på hög för att därigenom likväl ändå bara kan få en prövning av en regional polismyndighets arbetsmetoder.

Länkar till författningsförslagen kring en sammanhållen polismyndighet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/46/27/739323fe.pdf

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/46/27/c9437a68.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin