• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Prejudicerande domslut på gång i vapenlicensärenden! ”Riskmiljö”-ärende prövas i högsta instans!

Prejudicerande domslut på gång i vapenlicensärenden! ”Riskmiljö”-ärende prövas i högsta instans!

Bakgrund

Polisen har i flera år med framgång fört fram att vistas i olika riskmiljöer gör att personer ej är lämpliga att inneha vapen och vapenlicens då de kan utsättas för påtryckningar från personer i miljöerna att överlämna vapnen.

I relativt många fall har denna beskrivning använts mot bikers i klubbmiljö för att återkalla vapenlicens eller förvägra vapenlicens. Polisen har trots upprepade uppmaningar inte kunnat redovisa ett enda fall från bikerkulturen där någon använt licensierade vapen eller förmåtts med tvång utlåna sådant vapen vilket dock inte domstolarna brytt sig om i Kammarrätten, där fallen förlorats på löpande band.

Fallet tas upp i högsta instans och blir därmed prejudicerande i minst 10 år framöver

Då ett fall som förts till högsta instans blir prejudicerande, det vill säga normgivande för kommande ärenden i uppemot 10 år, har de flesta bikerärenden medvetet avstannat i näst högsta instansen, Kammarrätten, för att inte riskera ett negativt normgivande fall som skulle bli gällande för alla bikers vapenlicenser framöver.

Nu har emellertid en person från Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) sökt prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD)och erhållit tillstånd vilket innebär att ett prejudicerande avgörande kommer att fattas av HFD och därmed gälla för alla kommande ärenden i vapenlicensärenden där riskmiljö anförts, det vill säga även bikerärenden.

Då fallet berör bikerärenden i förlängningen hoppas vi att advokaten i aktuellt ärende begär förhandsbesked från EU-domstolen i ärendet så avgörandet också avser hur påstådd riskmiljö utan bevis står sig mot EU-rätten!

Länk till artikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin