Holländsk domstol pausar upplösningsbeslutet för Hells Angels MC!

Positiv Nyhet i förbudsärende! Domstol stoppar upplösningsbeslut i avvaktan på Överklagan!

Mitt i all rapportering kring hot om och förbud mot mc-klubbar så har vi äntligen också en positiv nyhet!

Lagrätten i Arnhem i Holland pausar upplösningsbeslutet av Hells Angels MC som fattades i maj 2019 av domstolen i Utrecht. Upplösningen (likvidationen) skulle få oåterkalleliga konsekvenser så i väntan på prövning i högre rätt så pausas upplösningen tills dom föreligger för överklagan.

Domstolen i Arnhem fastslår att en upplösning inte kan vändas om dosmslutet skulle gå emot det första beslutet och Hells Angels MC vinna gehör för sin sak i överklagan. Exemplevis skulle mc-klubbens tillgångar likvideras vilket är oåterkalleligt.

Förhandlingen kring överklagan kommer att inledas den 26 maj.

Länk till artikel

Läs mer kring förbudet mot Hells Angels MC i Nederländerna!

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin