Om Lasse Wierup & Companys luftsoppor!

Årsmöte2016.PDF

Dagens Nyheter – Upp som en sol och sen platt fall igen!

Dagens Nyheter har de senaste åren alltmer framstått som den mest seriösa av gammelmedia i Sverige. DN:s journalister har genomfört en mycket seriös granskning av svensk polismyndighet vilket bland annat resulterade i att de avslöjade Polisen i Skånes olaga romer registrering.

Tyvärr befinner sig nu DN:s rykte i fritt fall igen. Anledningen stavas Lasse Wierup som efter ett antal års bortavaro nu återigen är anställd på DN.

Wierups journalistik

Efter en tids bortavaro har Wierup återigen börjat skriva kampanjartiklar i avsikt att understödja Polisens nyligen framlagda krav på 2 500 – 4000 nya poliser.

Syftet är det nygamla – att smutskasta mc-klubbar. Artiklarna är upplagda utefter Mega-bokskonceptet. Inledningsvis presenteras ett enkelt faktum såsom att en mc-klubb etablerat sig på en ort. Därefter får en anonym poliskälla framlägga eller berätta olika saker utefter personlig fantasi. Därefter ges ordet direkt till en namngiven polis som står för smutskastningen. Olika former av beskyllningar och direkta lögner framläggs av polisen i fråga. Självklart helt utan att exempelvis domar eller andra direkta fakta eller forskning kan redovisas som stöd eller källhänvisning.

Recept på Lasse Wierups luftsoppa!

Det är ju på modet med matlagning numer. Varenda person som vill vara något eller vill försöka hålla liv i någon sorts karriär måste tvunget stå och laga mat i TV. Därför tänkte vi presentera ett recept på en rätt illasmakande soppa, nämligen Lasse Wierups luftsoppa. Luftsoppan ska inte förväxlas med sagans att koka soppa på en spik. I den soppan fanns faktiskt en spik som var substansiell. Så icke i Wierups luftsoppa.

För att tillaga Wierups luftsoppa krävs en del tämligen unika ingredienser. Du behöver:

1 del sagogryn

1 del polisuppmätt lögnpulver

1 del ren fantasi

1 del jäst

1 del önskedröm

1 del svartmålning

Sagogrynet vänds omsorgsfullt ner i lögnpulvret. När grynet och pulvret blandats tillsätts en del fantasi. För att fantasin, lögnerna och sagogrynet ska kunna växa sig större och frodigare och räcka till både allmänhet och politiker som ska förplägas av bakverket tillsätts därefter en större portion jäst. Sopptillredningen avslutas därefter med att en självutnämnd ”mc-gängs”-expert från Polisen läser en önskedröm över soppan varvid koket avslutas med svartmålning genom att en del svartsoppa tillsätts å vips så är anrättningen klar att servera i media för allmänheten, politiker och andra lättlurade stackarsmänniskor att avnjuta.

Alla äter dock inte Wierups luftsoppa!

Alla människor uppskattar dock inte Wierups och companys hopkokssoppa. Det finns tack och lov fortfarande en hel del tänkande människor kvar i Sverige. Självklart utgör bikers en stor del av dessa människor men även många riktiga experter har för längesedan genomskådat luftsoppan som varande just en sopp utan någon som helst substans.

Riktiga experter är de som både har kompetens och utbildning inom ett område och som därutöver även har förmågan att tillgodogöra sig kunskap erövrad från båda sidor såväl som tillägnat sig fakta och forskning på området. Därför är det också alltid fel att kalla författare och journalister för experter då de enbart äger kunskap från ett håll, polisens påståenden. De har inte satt sig in i forskning och fakta på de beskrivna områdena och än mindre satt sig in i motpartens kultur.

Lika fel är det när poliser kallas ”mc-gängsexpert”. Hade de för det första varit experter hade de inte haft förstavelsen mc-gäng. Redan där visar de att de inte äger kunskap i ämnet då mc-klubbar aldrig är gäng! Mc-klubbar har struktur och organisation samt kontinuitet i sin föreningsverksamhet. Gäng saknar alla dessa kriterier.

En polis skulle kunna kalla sig mc-klubbsansvarig. Expert är han dock aldrig då han inte tagit till sig kunskap, fakta eller forskning utanför polisens material. Han äger således inte opartiska och objektiva fakta kring bikerkulturen.

Att vi har rätt i det vi säger visade sig också när Payback intervjuade riktiga experter. Två kriminologer och en fil.dr som skrivit sin doktorsavhandling om bikerkulturen. De underkänner journalistik som inte innehåller konkreta faktahänvisningar i varje enskilt avsnitt.

Tre riktiga experters uttalanden om Wierups form av journalistik:
http://www.payback.name/?p=7713

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin