MC-anknuten JO-anmäler polisen för brott mot föreningsfriheten!

En person i eller ikring bikermiljön har JO-anmält polisen för brott mot föreningsfriheten efter att polisen visiterat mannen. “Enligt anmälan ska de poliser som utförde visitationen ha sagt att mannen tillhörde det kriminella mc-gänget Bandidos och att de, enligt polismyndighetens policy, hade order om att ständigt kontrollera och visitera sådana personer”.


Mannen hävdar att polisen inte har rätt att visitera honom och hänvisar till den grundlagsfästa föreningsfriheten i Sverige.“Att föreningsfriheten är grundlagsskyddad är väl för att inte myndigheterna ska kunna trakassera och terrorisera de föreningar som de inte gillar”.

Payback välkomnar uppvaknandet och den ökade stridsmoralen inom bikerkulturen!

Anmälan sätter fokus på tre saker:

1. Att polisen ännu en gång uttalar att de enligt polismyndighetens policy har order om att ständigt kontrollera och visitera personer inom mc-miljön. Att hänvisa till en myndighetspolicy är inte adekvat i sammanhanget. En myndighet kan aldrig uppställa en policy som står i strid med landets lagar och dessvärre även Europakonventionen. Det finns inget som helst lagstöd för rätten att vare sig kontrollera eller visitera personer inom mc-miljön på grundval av en föreningstillhörighet. Den enda lagliga grunden i sammanhanget är misstanke om konkret brottslighet. All annan grundval saknar lagstöd och utgör en otillåten begränsning och inskränkning av de såväl grundlagsskyddade som av Europakonventionen skyddade fri- och rättigheterna!

2. Payback JO-anmälde i förra veckan en händelse på i stort samma grundval. Nämligen brott mot förenings- och yttrandefriheten enligt såväl Svensk Grundlag som enligt Europakonventionen. Och, detta är en framkomlig väg avseende alla former av trakasseringar och särbehandlingar. För alla dylika, kränkande behanlingar är illegala och måste fortsättningsvis bemötas för det är enda sättet att någonsin få stopp på all negativ särbehandling och kränkningar av bikerkulturens medlemmar!

http://www.payback.name/?p=3101

3. Allt fler tecken tyder på att bikerkulturen i alla de nordiska länderna håller på att vakna och resa sig som en man mot förtrycket och förföljelserna gentemot kulturen. Och, det är ett faktum som välkomnas av Payback! För det är bara gemensamt vi kan tvinga våra motståndare på knä. Det är bara gemensamt vi kan stoppa kränkningarna! Så, skicka in anmälningar av övergrepp till Payback så tar vi sakerna till lämplig rättsinstans! United we stand – Divided we fall!

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.3625138-bandidosmedlem-jo-anmaler-polisen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin