Payback Sverige intervjuar medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar!

Payback Sverige har intervjuat Lennart Körnsveden, en medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar, Blue Knights, Sweden I.

Hej, Lennart. Det var ett tag sedan. Hur är det?

Hej Peter. Jo, tack allt är bra.

Jag tänkte ställa några frågor som jag hoppas du vill svara på

Ok, jag skall försöka.

1. Berätta lite om dig själv. Vem du är och vad du arbetar med..

Ja nu jobbar ju jag inte sedan flera år direkt ute på ”fältet” utan är på en jourrotel men också med att granska och utreda barnpornografibrott i Jönköpings län. Jag kommer därför inte i kontakt med ”bikers” på samma sätt som de uniformerade gör.

2. Du är även medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar. Berätta lite om din personliga relation till motorcyklar. Hur allt började, vilka motorcyklar du ägt osv.

Alltså jag är en återfalls knutte och har har haft några japs. Just nu kör jag en Kawa 1600 cl, delvis ombyggd till bagger med batving. Jag kollar gärna på OCC och kollar gärna på byggen, läser bikertidningar och tycker att choppers är ”smycken” . Jag tar tillfället i akt att köra hoj varje dag till och från jobbet så det blir rätt många mil om året på hojen. Har tidigare gjort tidningen till Blue Knights och har suttit i styrelsen en kortare period för ett par år sedan.

3. För svensken i allmänhet och även för media verkar det vara ett okänt fenomen att det faktiskt förekommer ryggmärkesklubbar för poliser. Berätta lite om er klubb, vad klubben står för, vilka värderingar som är grundläggande i er verksamhet samt varför ni valt att köra med ryggmärken.

Jag tror också att det kanske inte är så många bland allmänheten som känner till oss, även om Blue Knights fyller 40 år nästa år. Annars finns det ju bikerklubbar för brandmän, för FN soldater och särskilda klubbar för kristna. Alla med ryggmärken vilket naturligtvis i sig bidrar till att avdramatisera just ryggmärkesåkande knuttar.

Vi är en internationell klubb som finns i mer än 24 länder inkl USA. Vi är ca 20 000 medlemmar. Klubben startade i Main, i USA, 1974 sedan dess har över 600 chapters bildats. Ett chapter består av minst 10 medlemmar men kan ha uppemot 100-200 medlemmar. I Tyskland finns det ett 30 tal chapter, i sverige finns dock endast 1. I stadgarna står bla att vi skall verka för att skapa en vänlig atmosfär där medlemmarna kan umgås med varandra och utveckla det gemensamma intresset för motorcyklar och motorcykelåkning under kamratliga förhållanden utan ras-, kön-, språk-, religions- eller åsiktsdiskriminering. Klubbens motto är det internationella, ”RIDE WITH PRIDE”.  Alla kör inte med ryggmärken och det är heller inget krav även om många gör det. Detta är inget vi väljer. Hur ryggen ser ut är internationellt med tillägg för aktuellt chapter. Vi kör olika märken allt från rena fullblodsracer till Harley- bobbers och Guldvingar.

4. Ryggmärkesklubbar brukar misstänkliggöras på grundval av olika styrelsefunktioner. Då polisens mc-klubbar bär samma märken och har samma funktioner inom sina klubbar skulle det säkert intressera läsarna att höra varför ni använder beteckningarna president och sergeant-at-arms i er klubb samt vad de står för.

Vi använder de internationella beteckningarna på funktioner eftersom vi är en internationell klubb. Vi har president, vice president samt anchorman eller quartermaster som vissa chapter säger, kassör och sekreterare. Beteckningen Sergant at arms finns inte. Ledaren i en mc klubb benämns ju allmänt som president och inte ordförande som i andra föreningar eller klubbar.

5. Brödraskap. Lasse Wierup och enskilda polischefer har i olika medier gått ut med att det existerar inget så kallat brödraskap inom bikerkulturen. Vad är din kommentar kring det?

Ja du, brödraskap betyder säkert olika saker för olika människor och inte minst i olika situationer. Begreppet brödraskap finns ju i väldigt många andra sammanslutningar där man har något gemensamt. Ett visst mått av brödraskap finns nog hos de flesta av oss även om graden av lojalitet varierar. Hur utpräglad fenomenet är inom just bikerkulturen har jag faktiskt ingen aning om.

6. Payback Sverige har ju drivit och vunnit samliga fall rörande kommunala västförbud samt även genom en riktad informationskampanj förmått såväl Konstitutionsutskottet som Sveriges riksdagsledamöter att ta ställning emot ett västförbud. Vad är er inställning så som klubb till så kallade västförbud på krogar, då vi förmodar att det även drabbar era mc-klubbar?

Givetvis drabbar det även oss i så fall. Det är en debatt som väl har svalnat vad jag kan förstå. Förr vet jag att Enskilda krögare ibland kunde ställa krav på viss klädsel på sitt näringsställe. Det kunde tex handla om slips eller kavajtvång något som ju också mer eller mindre försvunnet. Jag är dock inte främmande för att diskussionen kring detta kan komma upp på nytt i framtiden men ett generellt ryggmärkesförbud som det i så fall skulle handla om, är inget jag spontant sympatiserar med utan ser problem hur man skulle tolka ett sådant förbud. Men som sagt jag tror aldrig att det kommer att bli aktuellt med någon lagstiftning som enskilda krögare kan luta sig emot. Men va f… Det är ju rökförbud på krogen, så man vet ju aldrig.

7. 1 % och Outlaw mc-gäng.. Polischefer såväl som Lasse Wierup menar att begreppen innebär att klubbarna ställer sig utanför samhället samt över/utanför lagen. Ifrån bikerkulturens sida har vi uttalat att ingen klubb i Sverige någonsin har hävdat att de ställer sig utanför lagen eller samhället och att påståendena bottnar i en avsiktlig felöversättning av begreppet ”Outlaw”. http://www.payback.name/?p=9127 Vad är din kommentar?

Ja, nu är ju inte jag någon expert på översättningar men jag kan bara konstatera att begreppet att ”ställa sig utanför samhället eller lagen” inte praktiskt finns. Det är ju inte så enkelt att det finns något avtal att underteckna där man ställer sig utanför varken samhällets krav eller hjälp. En grundregel är ju att alla människor har ett lika värde och har rätt till samhällets skydd och hjälp, även om personen begått ett brott. I mitt jobb har jag att förhålla mig till det brott en person har begått och jag varken dömer eller fördömer personen även om jag tar avstånd från det brott eller handling han eller hon har gjort.

8. Du har tidigare sagt att bikers i allmänhet inte är kriminella i större omfattning än andra är något varje polis mycket väl känner till även om det finns de som påstår motsatsen. Jag värjer mig kraftigt mot uttryck som ”mc kriminalitet” ”mc krig” och andra mindre genomtänkta uttryck. I min myndighet talar man inte längre i termer av ”kriminella mc gäng” och så är det förhoppningsvis i hela polissverige. Är det då din/er personliga uppfattning, liksom det är Brottsförebyggande rådet och kriminologers, att kriminaliteten inom mc-miljön består av att enskilda personer begår brott och att klubbarna inte är kriminella organisationer?

I Sverige sätter vi inte ”stämplar” på organisationer, föreningar och klubbar och är inget vi säkert kommer att göra under överskådlig tid. Det vore också högst rättsosäkert utifrån de demokratiska värden vårt land står för. Att kriminalisera medlemskap i en viss förening skulle vara mycket vanskligt och jag är övertygad om att detta aldrig kommer att hända, även om vi sett motsatsen i andra länder. Vi har den rättsordningen i Sverige att var och en skall stå till svars för det uppsåt man haft vid utförandet av brottet och även om man i ett gäng begår brott skall varje individs uppsåt prövas och värderas. Det är det som vi har att förhålla oss till.

9. Vi har förstått att det finns en alltmer ökande frustration hos så kallade ”vanliga poliser” rörande det faktum att polisen uppvisar allt lägre personuppklarningsprocent samtidigt som en stor mängd poliser åläggs att bevaka olika mc-evenemang eller spana på enskilda bikers alternativt klubbhus.

Du har tidigare sagt att du kan mycket väl förstå den frustration det innebär att ständigt bli stoppad och kontrollerad vid de evenemang man besöker, för att så sker i dag är jag lika väl medveten om som du. Anledningen till detta är att man från myndigheternas ledning i dessa fall beslutat att det skall vara så. Det kan också för mig tyckas märkligt att man vid arrangemang tar in hundratals poliser, tom på övertid för att kontrollera ett fåtal. Kontroller som oftast ger ett mycket magert resultat, sett till insatsen. Det är inte omöjligt, till och med troligt att samma resurs på E4an en vanlig helgkväll skulle resulterat i ett betydligt större utfall av upptäckta brott, efterlysta personer och gjorda beslag. Tro inte annat än att de poliser som genomför dessa beordrade kontroller ofta frågar sig samma sak, är detta nödvändigt. Regering och riksdag ger genom det s.k. regleringsbrevet ramarna för polisverksamheten. Såväl enskilda poliser som bikers har ett gemensamt intresse av att rikta om polisverksamheten mot konkret brottslighet istället för kontroll av bikers. Har du något råd rörande hur vi kan agera eller samverka för att få slut på dessa systematiska kontroller och återkommande registreringar av personer enbart på grundval av föreningstillhörighet och evenemangsdeltagande?

Spontant kommer jag inte på något just nu även om jag tror att vår mc-klubb kanske kan bidra till att avdramatisera mc-åkare med väst, bara genom vår exsistens. En annan väg för att nå ett bättre klimat är förstås att respektera varandra, att uppträda korrekt och skippa skitsnack. Jag beklagar att du träffat på poliser som du uppfattar inte uppträder korrekt. Om man vänder på det kan jag också reagera för att man i vissa bikertidningar generaliserar över ”snutarna” som man ibland utan omsvep anser vara ett enbart elakt kollektiv som gör allt för att jävlas. Nu tror jag att du och faktiskt de allra flesta andra bikers har en mera nyanserad bild av polisen än så, men alla vi kan säkert gemensamt bidra till en vänligare och bättre atmosfär. För visst vill även en ”biker” att polisen hittar tjuven som stulit hojen i garaget, spöat upp dottern utanför discot eller gjort inbrott i hemmet.

10. I bikermiljön upplever vi att polismyndigheten allt oftare agerar mot bikers på ett sätt som helt saknar stöd i lagen och därvid istället utgör brott mot lagen från polismyndigheternas sida då handlingarna och åtgärderna i förlängningen inskränker och begränsar föreningsfriheten och yttrandefriheten på ett sätt som strider mot såväl svensk grundlag som europakonventionen. Vad är din åsikt och din kommentar kring att polisen bland annat kontaktar arbetsgivare, hyresvärdar, försäkringsbolag, banker med flera för att informera och samtidigt påverka aktörerna att agera mot bikers såväl som bikerklubbarna genom att säga upp enskilda personer från arbetet, säga upp hyreskontrakt, få försäkringsbolag att säga upp försäkringar samt banker att chockhöja räntan för klubbarnas huslån?

Det där va mycket på en gång, o bara något som man generellt kan svara på, nämligen att rättsvårdande myndigheter och poliser i allmänhet inte bara skall hålla sig inom regelverket utan också uppträda korrekt och med omdöme. Bla JO har att granska att så sker.

11. Slutligen skulle vi vilja höra vad du och polisen anser om Payback Sverige och vår verksamhet.Du har tidigare sagt att: ”Jag brukar ibland läsa dina artiklar på Payback. Du är väldigt ambitiös och brinner vad jag har förstått för bikers självklara rätt att åtnjuta samma rättsäkerhet. En rättighet som alla medborgare i vårt land i grundlagen redan är tillförsäkrade. Jag har förstått att du och många med dig tyvärr upplever att man inte från rättsvårdande myndigheter fullt ut åtnjuter detta”.

Ja jag får väl citera mig själv där då. Det är naturligtvis tråkigt att en del upplever att de utsätts för trakasserier. Att polisen ibland väljer att gå på enskilda individer särskilt hårt med kontroller och ingripanden har sin förklaring till att dessa under delar av sitt liv valt att leva som ”livsstilskriminella” dvs förekommer mycket flitigt med div brott under kort tid. Då resonerar man att ”det skall vara svårt att leva som livsstilskriminell och därför ägnar man dem större uppmärksamhet. Detta är då riktat mot den personen och under en viss period.

Ja då får vi tacka Lennart och önska en skön hojsommar.

Detsamma, Peter !

Som framgår ur intervjun skedde en inledande mejlkonversation. Lennart Körnsvden har även vid ett tidigare tillfälle insänt ett svar till Payback kring en artikel om polisens mc-klubbar som är lika intressant som intervjun ovan.

Anmärkning: Beteckningen Sergent-at-arms används av en annan av polisens mc-klubbar: Iron Crews MC.

Tidigare svar:
http://www.payback.name/?p=6949

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin