Vad är det som gnager med bikers? Del 2/2

nyannons2jpeg

Vi publicerade tidigare en artikel om vad det är som gör att normalt förnuftiga personer mister all vett och sans samt rättskänsla när de ställs inför bikerkulturen. I denna artikeln har vi tänkt titta på ett antal helt normala och sunda företeelser inom bikerkulturen som om de inte haft sina rötter inom just bikerkulturen betecknats såsom ytterst hedervärda, funktionella funktioner men som likväl lyckats få ett motsatt och nedsmutsat rykte.

Ett dialogforum som stävjar konflikter

Vi tar en sådan sak som en modell som fungerar såsom ett diskussionsforum. Ett forum där man i förstadiet tar tag i olika konflikter och löser dem på fredligt vis genom dialog istället för konflikt. Ett forum som också har till uppgift att lösa varumärkestvister i förväg. Ett forum som stoppat upp en okontrollerad etablering av grupper som startats utan annat uppsåt än att flasha på krogen och ställa till bråk med alla som muckar.

I den vanliga världen hade alla människor öst lovord och beröm över en sådan modell. Men, då modellen finns inom bikerkulturen och heter Sverigemodellen misstänkliggörs hela arbetet för att stävja konflikter och med dialog lösa uppkommande problem. Varför? Ja, gå till ert inre och tänk efter varför polisen och olika debattörer medialt motarbetar en funktionell modell som fungerar. För visst är det väl bättre att bikers pratar och löser konflikter på fredlig väg än att de bekrigar varandra? Tycker inte ni det också?

En förening som hjälper hustru och barn med försörjningen när huvudförsörjaren hamnat bakom lås och bom

Vi tar ett annat exempel. En organisation eller en förening som bedriver välgörenhet och ser till de sämre lottade och ger bidrag till de behövande. Det finns en mängd föreningar med olika riktningar med det enda gemensamma att de så gott de förmår försöker hjälpa behövande och/eller nödställda.

Inom bikerkulturen anordnas BHC-party och säljs kläder till förmån för de familjer som blivit av med sin, i de flesta fall, huvudförsörjare. En person som dömts för brott och tagit sitt straff men där familjens plötsliga inkomstminskning lindras genom bidrag från en fond. Personen som sitter inne får också del av fonden genom ett mindre månatligt bidrag för att kuna hålla sig med cigaretter, tidningar, böcker och godis. De största klubbarna har sådana fonder och hjälper sina medlemmars familjer genom en känslosamt och ekonomiskt svår tid genom att bidra till barnens och hustruns försörjning.

Vad är det för fel med det? Är det inte ytterst generöst och ett utslag av välgörenhet och solidaritet, kanske? Så fråga er återigen varför denna företeelse ska medialt misstänkliggöras? Varför det är fel att hjälpa hustru och barn samt en fängslad person med fickpengar?

Att personer försörjer sig genom legitim verksamhet

Normalt sett anser väl närmast samtliga medborgare att det är alldeles utmärkt att personer innehar ett arbete, förjänar sin lön hederligt samt betalar skatt. De flesta bikers oavsett mc-klubbstillhörighet gör just så. Någonstans mellan 90 och 95 procent av alla bikers, precis som inom samhället i övrigt, arbetar och betalar skatt och försörjer sig helt legitimt. Ingenting konstigt med det. Så har det alltid varit.

På vilket sätt är det bättre att polisen ringer arbetsgivare för att smutskasta personer inom bikerkulturen och försöker medverka till att de får sparken? På vilket vis gör det saken bättre att företag med anställda bikers utesluts från olika upphandlingar på grundval av den anställde bikern? Att polis och myndigheter subtilt pressar arbetsgivarna att sparka bikern för att fortsättningsvis kunna få delta i upphandlingar?

Är det på ett enda sätt till fördel för samhället att bikern får sparken och inte längre kan försörja sig och sin familj själv? Är det bättre att bikern kostar samhället stora summor genom arbetslöshetsersättning alternativt socialbidrag än att han bidrar till samhället genom skatteinbetalningar? Eller att han genom att utestängas från arbetsmarknaden kanske till slut tvingas ut i kriminalitet? Och kommer att kosta samhället mycket stora summor framöver?

Ty varje biker som får sparken på grund av polisen eller andra myndigheters insatser riskerar att i ett enda slag ställas utanför arbetsmarknaden för all framtid. Vad säger bikern som anledning att den förra anställningen avslutades? Vad säger den förra arbetsgivaren när han kontaktas av den arbetsgivaren där den avskedade bikern söker nästa anställning? Risken är väldigt stor i varje enskilt fall att bikern går ut i en arbetslöshet där inga jobb kommer att erbjudas och att i längden när han utförsäkrats måste försörja sig antingen genom svartjobb eller genom kriminalitet. Verksamhet som inte genererar en enda krona till statskassan istället för ett livslångt bidrag via skattesedeln. Är det samhällsekonomsikt försvarbart? Är det rätt och riktigt bör ni betänka?

Exakt samma sak och konsekvenser gäller de företag som ägs och drivs av bikers oavsett bransch. Vad är det för fel i att bikers via företag har en legal försörjning och betalar skatt till statskassan och på vilket sätt skulle det främja samhället att driva företaget ut ur marknaden eller i konkurs? Kostnaderna och konsekvenserna blir exakt desamma som i ovanstående exempel gällande den anställde bikern.

Nu har vi synliggjort ett antal företeelser som är helt normala men som betraktas såsom märkliga och ytterst misstänkta så fort de avser bikers. Vår fråga är vad är skillnaden om de avser bikers eller bikerkulturen eller de avser andra medborgare i vårt samhälle? Finns det någon som helst logisk skillnad? Läs igen och betänk hela den absurda verklighetsuppfattningen som präglar alla företeelser kring bikerkulturen samt om den verkligen är rättfärdig och om det är ett sådant samhälle vi vill ha och leva i. Ett samhälle som behandlar och betraktar vissa prsoner som kriminella och tredje klassens medborgare utan rättigheter medan andra som gör samma sak betraktas som ytterst hedervärda medborgare och ibland hjältar…

Länk till del 1:
http://www.payback.name/?p=9506

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin