Payback Sverige anmäler TV 4 till Myndigheten för Radio och TV!

payback_Support12_v3

Under onsdagen anmälde Payback Sverige TV 4:s nyhetsinslag kring Payback Sveriges presskonferens till Myndigheten för Radio och TV för granskning rörande opartiskhet, saklighet och allsidighet i inslaget. I ett klipp som sändes i TV 4 Nyheter tilläts Lasse Wierup oemotsagd att breda ut sig och sprida falska anklagelser vilket härmed bemöts.

TV 4 har tidigare erbjudits möjligheten att undgå granskning genom ett brev som tillsänts redaktionen där Payback Sverige krävde genmäle alternativt rättelse. TV 4 har inte besvarat skrivelsen.

Payback Sveriges brev till TV 4 med  krav om genmäle eller rättelse:
http://www.payback.name/?p=11501

Payback Sveriges anmälan till Myndigheten för Radio och TV

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin