• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Dag 5: Polisens externa samverkanspartners: Polisen samarbetar med SMC – Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation!

Dag 5: Polisens externa samverkanspartners: Polisen samarbetar med SMC – Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation!

 

samverkan5

smc2

SMC, Sveriges Motorcyklisters Centfralorganisation samarbetar med Polisen!

Det är ett mycket allvarligt faktum att Polisen direkt listar SMC, en riksorganisation för motorcyklister som arbetar med trafik- och säkerhetsfrågor, för att samarbeta med polisen!

SMC har ombetts att svara på denna uppgift vilket nyligen skett. Svaret är kortfattat enligt nedanstående. Intressantast i sammanhanget får väl sägas vara att SMC inte omedelbart förnekar uppgiften vilket ju hade varit väldigt enkelt att göra och därmed direkt ta ställning emot uppgiftens riktighet.

Hej!
Tack för ditt brev.
SMC kan inte ta ansvar för vad Polisen skriver i sina dokument. Än mindre kan vi uttala oss, i synnerhet som vi inte vet vilket dokument som åberopas.
SMC tar i sina stadgar avstånd från droger, våld och annan kriminalitet.
Våra styrelseledamöters yrken har ingen betydelse för SMC:s ställningstaganden och övrig verksamhet.
 
Med vänliga hälsningar
Petra Holmlund
Informatör

Faktabakgrund kring SMC och bikerklubbar samt polisrepresentation i Riksstyrelsen!

Polismyndigheten i Dalarnas informationschef Stefan Dangardt är vice ordförande i såväl SMC:s riksstyrelse såsom i SMC Dalarna. Dangardt har också en egen spalt i DT, Dalarnas Tidningar, där han för polisens räkning besvarar allmänhetens frågeställningar. I denna kolumn tar han också mycket klar och tydlig ställning för polisens (självpåtagna) rättigheter på många olika plan gentemot bikers och bikerklubbar.

I  samband med projektet “Kvalitetssäkrad motorcyklist” stod följande att läsa: “MC-relaterad brottslighet förekommer ofta i press och media. De vanligast förekommande grupperingarna är Hells Angel och Bandidos, på senare tid även Brödraskapet. Dessa grupper har ett visst intresse av motorcyklar, dock är SMCs uppfattning att detta intresse kommer i andra hand, i första hand är de kriminella”…När nu det s k mc-kriget är över får kriminella grupperingar arbetsro och kan ägna sig åt att försörja sig d v s ägna sig åtkriminalitet och värva medlemmar.  

Under 2012 var också SMC inblandade i en tvist då de via distriktet SMC Väst bojkottade Trollhättan Biker Meet på grund av så kallat ”felaktigt klientel”. Anledningen var att en person från Bandidos skulle ha varit närvarande som utställare/försäljare vid föregående års arrangemang. SMC Riks besvarade då brevet från arrangörerna med att SMC bojkottade inga SMC-anslutna klubbar. Inte heller här gav således SMC ett direkt besked genom att uttala att uppgiften var felaktig eller att organisationen inte bojkotttade någon mc-klubb.

Vi lämnar åt läsarna själva att bedöma hur de ser på dessa fakta när de ställs mot det faktum att polisen listar organisationen såsom en samverkanspartner. Vi har nu presenterat föreliggande fakta, SMC:s kryptiska svar samt länkar nederst till de dokument som föreligger och hänvisas till.

Support the best and fuck the rest!

HDCS förvägrar numer ryggmärkesmedlemmar att bli förtoendevalda och SMC listas av polisen som samverkande partner. SMC och HDCS kan därmed sägas själva valt väg att isolera sig från bikerkulturen och bör därför enligt Payback också bojkottas då organisationerna antingen själva gör sig skyldiga till negativ särbehandling eller samverkar med en myndighet som är den som iscensatt all form av negativ särbehandling av bikers som idag råder i Sverige.

Låt oss därmed hålla oss till våra egna bikerorganisationer och stödja dem istället och se till att de växer och får kraft att stå starka inom sina respektive verksamhetsområden.

Så gå med i Payback Sverige och stöd organisationens verksamhet mot all form av negativ särbehandling och och stöd ABATE Sverige i deras arbete med trafikfrågor, säkerhetsfrågor och hojutrustningsfrågor! Vi behöver inga andra organisationer än våra egna bikerorganisationer!

Länk till artiklar om HDCS negativa särbehandling:
http://www.payback.name/?p=11456 

SMC-mejlsvar

SMC-dokument –Kvalitetssäkrad motorcyklist

SMC – Felaktigt Klientel:
http://www.payback.name/?p=6440

SMC bojkottar inga klubbar som är SMC-anslutna:
http://www.payback.name/?p=6550

Payback och ABATE:s avtal om skilda verksamhetsområden:
http://www.payback.name/?p=11480

Varning! Nättidningen Payback äger utgivningsbevis nr: 2009-067, varför det utgör ett mycket allvarligt lagbrott att förhindra, obstruera eller försvåra publiceringen av materialet. Materialet är också fördelat på många olika händer varför inte heller olagliga husrannsakningar kommer att ha någon funktion då materialet är välspritt.

Källa: Strategi mot 1 % MC-gäng

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin