Payback Sverige medverkar i forskaravhandling!

notgang

Payback Sverige kontaktad av forskare

Payback Sverige, och undertecknad, har kontaktats av en forskare som tillsammans med två professorer skriver på en avhandling om organisationer där mc-klubbar är en del och kommer att erhålla egna kapitel.

Forskaren är kritisk till användningen av begreppet gäng både från polis, media, forskare och andra avseende bikerkulturen och vill fånga upp hur miljön tänker kring dessa frågor. Forskaren vill inte att polisrapporter ska vara utgångspunkten för forskningen och är ute efter att mc-miljön ska komma till tals och utgå ifrån ”tänket” inom miljön.

Ett erkännanade för Payback Sveriges arbete

Ett tydligt bevis på att även andra aktörer verkligen tar Payback Sverige på allvar samtidigt som vi får en chans att ge vår syn på sakernas förhållande ikring bikerkulturen, exempelvis att mc-klubbar aldrig är några gäng, vilket ju är helt i linje med Payback Sveriges verksamhet och målsättning. Å vad som är bra för Payback Sverige är ju bra för bikerkulturen och vice versa.

För övrigt är mc-klubbar inga gäng: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin