MC-klubbar är mc-klubbar och inga gäng!

 notgang

MC-klubbar och inga gäng!

MC-klubbar/bikerklubbar äger en självklar rätt att bli kallade och benämnda för vad de är. MC-klubbar eller bikerklubbar men aldrig några gäng och inte heller några nätverk!

För MC-klubbar är inga gäng. MC-klubbar är välskötta och välorganiserade föreningar med struktur, stadgar, styrelse och valda befattningar m.m. MC-klubbar har således en organisationsform som helt avviker från gatugäng eller från de former som olika nätverk bedriver sin verksamhet inom. Och, mc-klubbar är organiserade på exakt samma sätt som en bridgeförening, en golfklubb eller för den delen Polisens Pistolskytteklubb. Det är ingen skillnad och det finns ingen skillnad och det kommer därför inte längre att acceptera någon skillnad!

Vi kräver respekt!

Vi kräver därför av media såväl som politiker och myndigheter att mc-klubbar ska bli respekterade som de föreningar och klubbar de är och inte längre skällas för gäng eller hållas för att vara oorganiserade och kriminella vildar som driver verksamheter av ljusskygg natur!

Propagandaminister Joseph Goebbels uttalade inom Tredje Rikets ram att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger blir en sanning. Och, just så är det med begreppet mc-gäng. Det är ett vedertaget begrepp som vunnit plats i rapporter, utredningar, nyhetsinslag samt inte minst tidningsartiklar och i folks medvetande enbart och uteslutande på grund av begreppets flitiga användande. Inte på grund av att det föreligger några som helst belägg i sak. För det gör det inte! Se: http://www.payback.name/?p=5511

Precis som med rockers i Danmark har begreppet mc-gäng en även en direkt avsikt från polisens sida att förnedra och kriminalisera klubbarna i myndigheters och folks ögon. Samtidigt talar polisen emot sig själv när de uttalar att mc-klubbar är strukturerade, välorganiserade och hierarkistiskt uppbyggda. Det vill säga att de har en uppbyggnad som är diametralt motsatt sådana som löst sammansatta nätverk eller gäng har.

Hur ska vi arbeta för att radera begreppet mc-gäng från kartan?

Vi har i vårt arbete för bikers rättigheter pratat med en del polisanställda i olika fall eller för att få ut materialet. Vi har då fått förfrågningar om vi kan låta bli att nämna personerna och deras yrkesbefattningar vid namn på nättidningen då det hänger ut dem och stämplar dem då det ligger kvar på nätet för alltid. (Som om de visat bikers samma hänsyn när de gärna namnger bikers såväl som klubbar och ger media bilder och uppgifter för publicering). I de fall personerna varit behjälpliga och uppträtt korrekt har vi utefter omständigheterna underlåtit att publicera namn dock inte i andra fall då vi äger den möjligheten att namnge personer tack vare vårt utgivningsbevis!

Publicering med namn tills polisledningen agerar!

Men, häri ligger också ett vapen. Payback har idag många läsare, läsare från alla samhällsgrupper och därtill även en väldigt stor spridning över Facebook för sina inlägg. Poliser vill inte namnges i samband med inlägg där polisen överträtt lag eller befogenhet då vänner, bekanta med flera kan läsa inläggen. Om vi då systematiskt skriver namn på poliser samt referrerar till dem som insatschef “Hansson” vid polisgänget i Västra Götaland osv kan det komma att väcka heta känslor och framkalla protester och påtryckningar på den högsta polisledningen ifrån de anställda.

Så hädanefter kommer vi att benämna enskilda poliser vid olika polismyndigheter samt polismyndigheterna i sig för gäng å det kommer ett rendera träffar på Google för all framtid när man söker på de olika polispersonernas namn. Görs så systematiskt under en längre tid så är vår bedömning att det kan vara ett effektivt vapen i sammanhanget. Och, kampanjen kommer att fortsätta tills den når avsett resultat – att högsta polisledningen själv uttalar att benämningen är fel, inte kommer att användas längre å att massmedia därför inte heller längre ska använda sig av begreppet!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin