NYHET! Kontrollchecklista för medlemmar att använda vid polisinsatser!

Hur bikers bör agera vid kontrolltillfällen för att i efterhand kunna få upprättelse

Vi får ofta frågan om vad bikers kan göra och hur bikers bör agera direkt vid en poliskontroll varför vi nu tagit fram en checklista hur bikers ska agera för att underlätta kommande processer.

Rättssystemet är uppbyggt på att i efterhand kunna få sin sak prövad

Svensk rättssystem är uppbyggt kring att medborgarna i efterhand ska kunna få sin sak prövad via JO, JK eller via polisanmälan eller i en direkt rättsprocess via stämning.

Det innebär att möjligheterna är väldigt begränsade att på plats och ställe kunna göra något konkret utöver att dokumentera via filmning och ställa rätt frågor så man har underlag att i efterhand få upprättelse.

Kontrollchecklista – för att göra rätt och möjliggöra att få rätt

I det syftet – att möjliggöra för att i efterhand kunna få upprättelse – har vi därför sammanställt en Kontrollchecklista för medlemmar att följa och använda sig av.

Preventiv effekt av en kontrollchecklista

Det finns ju självklart också en preventiv effekt i att ta fram och tillämpa en Kontrollchecklista bland Bikers. Polisen kommer att veta att listan kan komma att tillämpas vilket försvårar de kontroller som sker i trakasserande syften. De vet helt enkelt att de kommer att tvingas redovisa vilka grunder de har för kontrollinsatsen vilket kan förhindra olagliga kontroller om bikers sätter i system att använda sig av Kontrollchecklistan.

Givetvis kommer det däremot inte att förhindra kontroller som sker utefter laga grund. Där verkliga brottsmiss-tankar existerar eller där polisen faktiskt eftersöker personer men det är ju inte heller syftet med checklistan. Checklistan ska användas för att motverka olaga kontroller som sker utan anledning.

Kontrollchecklista

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin