• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nya signaler från landets Polisledning: Vi ska arbeta mot geografiskt utsatta områden och vi ber om ursäkt för olaga registrering!

Nya signaler från landets Polisledning: Vi ska arbeta mot geografiskt utsatta områden och vi ber om ursäkt för olaga registrering!

nyannons2jpeg

Payback har krävt att Polisen måste styras om och riktas mot verklig brottslighet!

Payback Sverige har länge krävt att regeringen via sitt årliga regleringsbrev ska styra om Polismyndig-hetens verksamhet och rikta polisens arbete mot konkret brottslighet istället för att, som idag vara totalt fokuserad på att på olaga vis via exempelvis kontroller utan lagstöd, förfölja och trakassera bikers och bikerklubbar. Senast i April krävde Payback Sverige att regeringen skulle styra om Polisens verksamhet till att fokusera mot geografiskt utsatta problemområden med alternativa parallellstyren och/eller skjutningsproblematik samt mot mängdbrottslighet.
Se: http://www.payback.name/?p=15368

Nationell operativ polischef flaggar för ny inriktning på polisarbetet!

Under torsdagen uttalade, Mats Löfving, nytillträdd chef för polisens nationella operativa avdelning (NOA), följande: – Vi kan i grunden arbeta antingen mot individer, mot viss typ av brottslighet eller mot geografiska områden. Vi inom polisen kommer att dra oss mot att arbeta mot geografiska områden. Löfving fortsätter: – Vi tänker utse några områden, max tio stycken i hela landet, och där kommer vi att arbeta på det här sättet under fortsättningen av 2015 och hela 2016. Det är en väsentlig förändring jämfört med hur vi har arbetat tidigare. 

Rikspolischefen ber om ursäkt och medger polismisstag i två fall!

Under fredagen går den nytillträdde Rikspolischefen Dan Eliasson ut i en intervju i Dagens Nyheter och ber romerna om ursäkt för den olaga registrering som Polismyndigheten fastslagits ha gjort sig skyldig till. Rikspolischefen har även anmält den registeransvarige till Statens ansvarsnämnd som dock konstaterade att ärendet faller under preskription. Eliasson medger dock även härvidlag att anmälan skulle gjorts tidigare av den dåvarande ledningen.

Att Rikspolischefen på detta sätt medger att Polismyndigheten i två avseenden handlat fel är både nytt och unikt. Polismyndigheterna har under många år, oavsett hur uppenbara misstag och direkta lagbrott polisen än gjort sig skyldigt till vägrat medge att misstag skett. Polisen har istället vecklat in sig i ursäkter och bortförklaringar av så patetisk och dålig kvalité att de enbart gjort bort sig själv.

Payback Sveriges kommentar:

Att landets två högsta Polischefer nu ger signaler om att Polisen dels kan medge misstag och därvid be om ursäkt samt även flaggar för en ny inriktning på Polisarbetet utgör självklart goda signaler som Payback självklart ställer sig bakom och och i alla delar uppmuntrar!

Vi hoppas att det framöver också kommer att visa sig att Polisen menar allvar med uttalandena då det trots allt är handling och inte ord som måste bedömas! Vi kommer som alltid att följa utvecklingen och se om Polisen framöver kommer att agera och omsätta orden i handling. Men, bra jobbat, Polisen, så långt!

Länkar till citerade artiklar:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polisen-andrar-fokus-mot-gangvald_4544244.svd

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-rikspolischefen-ber-romer-om-ursakt/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin