• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige startar MÅL100-kampanj och ber Sveriges bikerklubbar och bikers om hjälp!

Payback Sverige startar MÅL100-kampanj och ber Sveriges bikerklubbar och bikers om hjälp!

nyannons2jpeg

Payback Sveriges MÅL100-kampanj!

Payback Sverige har för tillfället 81 st bikerklubbar som har inbetalt för medlemskap i Payback vilket är en förbättring med 50 % jämfört med 2014. Fler klubbar har också förannonserat att de kommer att inbetala medlemskap för 2015. Är er klubb medlem? Se: http://www.payback.name/?page_id=5095 

Payback har länge haft ett långsiktigt mål att nå över 100 st medlemsklubbar vilket vi för första gången ser ut att ha en möjlighet att nå upp till under 2015. Vi ber därför alla därute om hjälp för att nå målet genom att starta upp vad vi kallar MÅL100-kampanjen med målsättningen att före den 1 augusti ha nått upp till minst 100 medlemsklubbar.

Vikten av 100 medlemsklubbar

Payback Sverige kommer under året att ha startat upp tre stora ärenden som kommer att sluta med att vi stämmer och drar Polis och/eller stat inför domstol för olaga kontroller, orättfärdigt användande av begreppet kriminella mc-gäng samt för de många våldsamma övergreppen mot julfestdeltagarna i samband med Punisher MC:s julfest.

Payback Sveriges arbete får då en helt annan tyngd i det att vi har 100 stycken bikerklubbar bakom oss i rättsförhandlingarna. Ingen, läs media och polis, kan då misstänkliggöra rättsfallen med att påstå att Payback ändå bara företräder en mindre del av klubbarna. För med 100 klubbar eller fler bakom oss talar vi för de många med styrka och tyngd i rösten och bakom oss. Därav vikten av MÅL100-kampanjen!

Hur kan ni hjälpa Payback med MÅL100-kampanjen?

Medlemsklubbar: Prata med era vänklubbar om vikten av att gå med i Payback.

Klubbar med flera avdelningar: Det finns en hel del klubbar med flera avdelningar, både nationella och internationella klubbar, där en eller flera avdelningar är medlemmar men inte alla. Vi ber här medlemsklubbarna om hjälp att prata med de andra avdelningarna om att gå med som medlemmar i Payback.

Klubbar som ej är medlemmar i Payback: Ta upp frågan om att lösa medlemskap i Payback för omröstning på klubbmöte.

Regionsombudsklubbar: Regionsombuden gör ett stort arbete i regionerna samt oerhört stor nytta för Payback i jakten på medlemmar genom att informera om Paybacks arbete samt genom att ta upp på regionsmöten om vikten av medlemskap. Fortsätt som innan och betona vikten av att klubbarna går med som medlemmar.

Enskilda  bikers och klubbmedlemmar: Är du medlem i en klubb så ta upp frågan om klubbmedlemskap på klubbmöte. Är du inte medlem i en klubb kan du ju alltid föra Payback-medlemskap på tal när du umgås med klubbmedlemmar. Klubben kanske aldrig ens haft medlemskap uppe på ett möte.

Om klubbmedlemskap i Payback Sverige

Det finns bara ett sätt att bli medlem för en klubb i Payback Sverige och det är igenom att inbetala 1 000 kr på Paybacks bankgirokonto: 803-9851. Inga andra former av inbetalningar ger medlemskap i Payback!

Tillsammans bygger vi ett starkt Payback Sverige till fördel för alla Sveriges bikers!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin