”Kriminella MC-Gäng??” – Bikerklubbar är klubbar och inga gäng! Del 9

notgang

MC-klubbar och aldrig gäng!

MC-klubbar/bikerklubbar äger en självklar rätt att bli kallade och benämnda för vad de är – nämligen MC-klubbar eller Bikerklubbar men aldrig några gäng och inte heller några nätverk!

För MC-klubbar är inga gäng. MC-klubbar är välskötta och välorganiserade föreningar med struktur, stadgar, styrelse och valda befattningar m.m som finansieras huvudsakligen utav sedvanliga medlemsavgifter.

MC-klubbar har således en organisationsform och struktur som helt avviker från gatugäng eller från de former som olika nätverk bedriver sin verksamhet inom. Och, mc-klubbar är organiserade på exakt samma sätt som en bridgeförening, en golfklubb eller för den delen Polisens Pistolskytteklubb. Det är ingen skillnad, det finns ingen skillnad och det kommer därför inte heller att accepteras att media eller polis gör någon skillnad!

Vi kräver respekt och stopp för skitsnacket!

Vi kräver därför av media såväl som politiker, polis och myndigheter att mc-klubbar ska bli respekterade som de föreningar och klubbar de är och inte längre skällas för gäng eller hållas för att vara oorganiserade och kriminella vildar som driver verksamheter av ljusskygg natur!

Propagandaminister Joseph Goebbels uttalade inom Tredje Rikets ram att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger blir en sanning. Och, just så är det med begreppet mc-gäng. Det är ett vedertaget begrepp som vunnit plats i rapporter, utredningar, nyhetsinslag samt inte minst tidningsartiklar och i folks medvetande enbart och uteslutande på grund av begreppets alltför flitiga användande av media och polis.

Precis som med rockers i Danmark har begreppet mc-gäng uppfunnits av polisen med en avsikt att förnedra, stigmatisera och kriminalisera klubbarna i myndigheters och allmänhetens ögon. Samtidigt talar polisen emot sig själv när de uttalar att mc-klubbar är strukturerade, välorganiserade och hierarkistiskt uppbyggda. Det vill säga att de har en uppbyggnad som är diametralt motsatt sådana som löst sammansatta nätverk eller gäng har.

Så vi kräver därför å hela bikerkulturens räkning ett stopp på alla misstänkliggörande begrepp riktade mot mc-klubbar som inte har någonting med verkligheten att göra! Bikerklubbar är bikerklubbar och inget annat. Punkt och slut!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin