Expressen: Tidningen där Fantasy och Make-Believe förenas!

 

 

 

 

 

Så viktig är inte Expressen att vi lägger ner någon större möda!

Payback har viktigare och större saker att arbeta med än att ständigt och jämnt bemöta den flod av fördomar och obelagda påståenden som hela tiden läcker ut från Expressens redaktion. Snart varje dag kommer det nya påståenden och om syftet är att förlama Paybacks verksamhet genom att tvinga oss att ständigt bemöta fantasierna så går vi inte i den fällan. Så viktig är helt enkelt inte Expressen eller deras skrivelser!

Vi bemöter istället med jämna och längre mellanrum, mer övergripande tidningens skandaljournalistik.

Är två huvuden bättre än ett? Inte i Expressens fall!

På senare tid har tidningen koncentrerat sig på att, enligt min personliga åsikt, låta en fantasyförfattare och en annan make-believe-polis få framträda som intervjuade experter för att öka tyngd och trovärdighet i deras fortfarande helt substanslösa artiklar.

Att den ena intervjuade personen framträder som expert fastän personen är anställd på redaktionen torde vittna om desperationen hos tidningen. Wierup såväl som Rikskriminalens mc-klubbsexpert Lars Öjelind fortsätter skjuta från höften mot bikerkulturen men avlossar i sedvanlig stil salvorna  högt över målet! Varför? För att parterna som vanligt skjuter med ammunition som inte laddats med tyngden av fakta bakom. Det är lösa skott som saknar all form av både journalistisk och juridisk relevans för att de helt enkelt inte äger några patroner laddade med sanning och fakta!

Vi ska nu lägga upp lite fakta om dels vad andra experter anser om Wierups journalistik men även visa vad Öjelind hade att komma med den enda gång han tvingats redovisa vad han ägde för fakta. Det var den gången han var expert i en rättsförhandling mot Payback! Och, gissa vem som blev avklädd då? Det var inte vi!

Vad experter anser om Wierup och hans fantasifulla journalistik!

Jan Guillou skrev nedanstående i samband med Wierups släppande av ”Mega-boken”. Att Gullou syftade på den bok om den patologiska lögnaren Mega som Lasse Wierup skrev tillsammans med kvällstidningsreportern Daniel Olsson kan ju knappast betvivlas då uttalandet skedde vid samma tidpunkt som publiceringen och dessutom var den mest uppmärksammade i den mycket tvivelaktiga genren av personer som både ljuger och har eget partsintesse av att vittna falskt.

Den senaste trenden inom kriminaljournalistiken tror jag dock är snabbt övergående, detta att skriva förgyllda memoarer åt mytomana förbrytare. En gangster har lika lite skyldighet att tala sanning i rättssalen som inför en kvällstidningsreporter.

Länk till artikeln i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article15795106.ab

Payback har även tidigare intervjuat tre olika riktiga experter på kriminalitet och bikerkultur. Två kriminologer samt den enda svenska forskare som doktorerat på bikerkulturen. Samtliga är mycket kritiska till Wierups journalistik kring bikerkulturen och till Svensk Maffia-serien. Läs gärna hela intervjuerna!

Länk till artikel med forskarintervjuerna om Wierups journalistik:
http://www.payback.name/?p=7713

Wierup intervjuar i programmet Svensk Maffia del 1 som sändes i TV 4, den 27 januari, är en polisinformatör vid namn Sinisa Nikolic alias Sinisa Markovic. Lasse Wierup påstod att den huvförsedda personen han intervjuade vid tillfället var en avhoppad gängmedlem när han i själva verket arbetade för polisen, enligt Coruptio. En journalist som behöver tillgripa denna typ av åtgärder för att föra fram sin sak är en ytterst tvivelaktig figur som istället för att granska andra borde rikta blicken inåt och ifrågasätta sina egna motiv bakom sina skrivelser.

Språkbruk är Öjelinds enda vapen…

Lars Öjelind har under flera års tid hävt ur sig beskyllningar mot mc-klubbar rörande deras påstådda verksamheter. Inte en enda gång har han däremot lyckats presentera fakta som bevisar att han har rätt i sak för sina påståenden. Dock har Öjelind en gång verkligen haft möjligheten men då kapitalt misslyckats!

Polisen ställdes under 2010 för första gången mot väggen i Förvaltningsrättens mål nr 386-10, där Payback för övrigt var juridiskt ombud, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet “kriminella mc-gäng”. Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten, mål nr 4450-10 försökte polismyndigheten med en ny variant:”Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

Därefter skickade Payback ett Öppet brev till polisen i vilket vi frågade med vilken rätt de använder begreppet “kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen, Lars Öjelind, blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Länk till artikel om Paybacks Öppna brev:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rikskriminalen-svarar-payback-inklusive-paybacks-motkommentar-625990

Rikskriminalens underrättelsesektion via just Lars Öjelind, Svenskt polisväsendes specialistenhet på så kallad mc-brottslighet, medgav således att de brukar begreppet kriminella mc-gäng – inte på grund av vare sig fakta, forskningsmässiga rön eller bevis – utan enbart på grund av att begreppet är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av de brottsbekämpande myndigheterna!? Ja, vad ska man säga???

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin