Norge kan bli saksøkt av Hells Angels

  • av Atle
  • 13 År sedan
  • 2364 Views
  • 0

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10096091

UDI viser til paragraf 122 i utlendingsloven hvor det heter at en EØS-borger kan utvises når hensynet til offentlig orden eller sikkerhet tilsier det. ”- I dette ligger det at det må kunne antas at utlendingen vil kunne begå kriminelle handlinger dersom vedkommende får adgang til Norge. Det skal vurderes konkret i hver enkelt sak om det antas å foreligge en slik fare, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt”.

Erik Sjøholt burde lese skrivet fra Advokat John Christian Elden. Da ville skjønne at han er på tynn is her. Alle som gjør noe ulovlig må forvente å bli anmeldt. Det være seg også politi, myndigheter, utesteder som nekter MC-folket adgang fordi de har på seg vest etc.

Stå på, Advokat Geir Jøsendal! Vis norske myndigheter at vi faktisk bor i en rettstat, IKKE for eksempel Burma.

Atle/ Payback Norge

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin