• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Mot Lagen, Utan Lagstöd! Vad polisaspiranter lär sig om bikers – Olaga arbetsmetoder! Del 2/2

Mot Lagen, Utan Lagstöd! Vad polisaspiranter lär sig om bikers – Olaga arbetsmetoder! Del 2/2

jewsbikers

Hur arbetar Polisen mot mc-klubbarna?

I den andra delen med information omkring vad polisaspiranter egentligen lär sig på polisutbildningen tittar vi på vad som sägs i rapporten omkring hur Polisen ska arbeta emot Sveriges bikerklubbar.

Vi börjar som förra gången att plocka fram ett antal adekvata citat att skärskåda:

Polisens arbetsmetoder

Sidan 13:Den operativa insatsen består i att:•
Identifiera och dokumentera de personer som rör sig i de så kallade 1% mc-gängen som vi tidigare nämnt i rapporten. Med andra ord att störa och kontrollera dessa mc gäng.
– Avslöja gängstruktur och kartlägga den kriminella miljön. Genom att utreda brott som redan begåtts, samt bedriva spaning efter vad som händer/kommer att hända.
-Bekämpa all kriminalitet – nolltolerans – det vill säga rapportera alla brott som begås av dessa personer.
Störa och avbryta offentliga tillställningar med hjälp av ordningslagen

Sidan 13: Arbetsmetod: Ett bra sätt att kunna identifiera och dokumentera dessa personer är vid möten och fester. Då har man möjligheten att kontrollera de förare och fordon som är på väg dit. Det som då genomförs är sedvanlig förare- och fordonskontroll, körkort- och nykterhetskontroll, men även att samtliga som färdas i fordonet skall bli identifierade. Fotografering skall ske i så hög grad som möjligt av förare och fordon, med hjälp av video- och stillbildskamera.

Sidan 14: En annan brottsförebyggande åtgärd som bör nyttjas i större utsträckning vid just sådana tillställningar och som är ett verktyg för poliser i sökandet efter vapen eller andra farliga föremål hos en person, är polislagens 19 §.

En polis som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig
1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller
2. för att hans identitet skall kunna fast ställas

En polis får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3§ brottsbalken.”

Sidan 16: Hur polisen arbetar för att motverka och få kontroll på mc-gängen domineras av att identifiera och dokumentera de personer som rör sig i de så kallade 1% mc-gängen. Avslöja gängstruktur och kartlägga den kriminella miljön, bekämpa all kriminalitet – nolltolerans – det vill säga rapportera alla brott som begås av dessa personer och störa och avbryta offentliga tillställningar med hjälp av ordningslagen.

Payback Sveriges kommentar

Vi börjar med att fastslå vad lagen säger kring de förslag som polisaspiranterna lägger fram för att motverka mc-klubbar. Det viktiga häri är att konstatera att det inte är aspiranternas förslag utan att förslagen är plockade direkt ifrån Västmanlands Läns Underrättelseavdelning! Förslagen kommer således från mycket hög ort inom länsavdelningen.

Att kartlägga personer utan att konkret brottsmisstanke föreligger är i Svenska lag förbjudet. Det utgör olaga registrering och är olaga på samma grunder som utefter att Polisen registrerade romer utan att kriteriet av konkret brottsmisstanke förelåg. ”Att kartlägga och dokumentera personer” i samband med kontroller kan inte ha något annat syfte än att registrera utan att nödvändigt lagstöd föreligger i form av brottsmisstanke. Skrivningen är i sig bevis nog för att polisen på olaga grund massregistrerar bikers.

Att fotografera och/eller filma personer utan samtycke utgör ett tvångsmedel och är förbjudet för Polisen. Polisen har vid sju olika tillfällen fått kritik och klander för olaga fotografering/filmning: Se: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

Störa- och förstörametoden saknar all form av laglighet vilket också Rättssektionens chef för Polismyndigheten i Skåne fastslagit i ett frågesvar till Payback Sverige. Se nedan länkade dokument  ämnet.

Att kontrollera id på personer som ej utgör förare och utan att konkret brottsmisstanke föreligger är förbjudet då det helt saknar lagstöd!

Att genomföra systematiska kontroller av alla personer vid exempelvis en mc-fest saknar lagstöd och är förbjudet. Det krävs konkreta omständigheter, misstankar som grundar sig på ett faktiskt förhållande, som är för handen i varje enskilt fall för att göra kroppsvisitering laglig.

Rapporten föreslår utefter Underrättelsetjänstens order och rapporter en mängd olika arbetsmetoder vilka samtliga är olagliga och saknar lagstöd. Trots det lär polismyndigheten de nya aspiranterna att det är så de ska arbeta mot mc-klubbarna, enligt polisens nygamla motto gentemot bikers: Mot Lagen, Utan Lagstöd!

Rapporten

Om Störa och förstöra-legaliteten

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin