• Läs om polisens olaga arbetsmetoder! Del 2/2

    Hur arbetar Polisen mot mc-klubbarna? I den andra delen med information omkring vad polisaspiranter egentligen lär sig på polisutbildningen tittar vi på vad som sägs i rapporten omkring hur Polisen ska arbeta emot Sveriges bikerklubbar.
  • Mot Lagen, Utan Lagstöd! Vad polisaspiranter lär sig om bikers – Olaga arbetsmetoder! Del 2/2

    Hur arbetar Polisen mot mc-klubbarna? I den andra delen med information omkring vad polisaspiranter egentligen lär sig på polisutbildningen tittar vi på vad som sägs i rapporten omkring hur Polisen ska arbeta emot Sveriges bikerklubbar. Vi börjar som förra gången att plocka fram ett antal adekvata citat att skärskåda: Polisens arbetsmetoder Sidan 13:Den operativa insatsen […]