Kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt!

Nu förenklar vi förfarandet kring anmälningar av all form av negativ särbehandling av bikerkulturen. Vi har tagit fram en kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt i samma dokument som tillsammans innehåller all dokumentation i ett enskilt ärende för att Payback Sverige ska kunna driva ärendet juridiskt.

En länk till dokumentet kommer även att placeras permanent under ”Medlem”ssidan

Kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt  –  Pdf-format                                                      

Kombinerad Händelseanmälan med Fullmakt – Wordformat                        

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin