Polisens enda argument en icke giltig EU-definition i Debattprogrammet!

 nyannons2jpeg

Vice ordförande i Payback Sverige, advokat Ismo Salmi representerade på ett ytterst förtjänstfullt sätt bikerkulturen under torsdagens Debatt i Svensk Television och påvisade inför hela svenska folket att polismyndigheterna inte har någonting substantiellt att komma med för att bevisa någon mc-klubbs kriminella status. Polismästare Erik Nord anförde såsom enda argument för statusen och därmed i förlängningen såsom stöd för olaga åtgärder och kontroller mot bikerkulturen EU:s legaldefinition rörande organiserad brottslighet. Vad polismästare Nord glömde tala om är att regeringen redan avvisat att införa denna legaldefinition på bland annat advokatsamfundets inrådan varför definitionen inte heller är tillämplig i Sverige!

I övrigt har ju polisen den enda gång de tvingats redovisa vilka bevis de har inför domstol misslyckats kapitalt då det enda de hade att komma med bestod i att kriminaliseringsbegreppen begagagnats såsom allmänt språkbruk, vad polismyndigheten valt att kalla eller sortera som och slutligen att de är vedertagna begrepp som polisen systematiskt använder sig av… Begreppen har redan underkänts av domstolar och kommer även att så göras framöver. Se nedanstående länkar.

Länk till programmet:
http://www.svtplay.se/video/1408372/debatt  (OBS! ”Payback-debatten” börjar cirka 35 minuter in i programmet)
http://debatt.svt.se/category/tv-programmet/

Regeringen avvisar på advokatsamfundets inrådan att införa EU:s legaldefinition:
http://www.payback.name/?p=9288

Ställda mot väggen i rätten har Polisen inga som helst bevis för att någon mc-klubb är en kriminell organisation:
http://www.payback.name/?p=7615

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin