• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Karlstad Kommuns förra köp av mc-fastighet resulterade i världens dyraste jordhög! Läs hela berättelsen!

Karlstad Kommuns förra köp av mc-fastighet resulterade i världens dyraste jordhög! Läs hela berättelsen!

jordupplag

Bilden ovan föreställer den mark Karlstads Kommun för mycket dyra pengar tilltvingade sig via uppsägning för avflyttning av mc-klubben Out Of Order MC 2007. Anledningen påstods då vara att kommunen ville ha marken för mopedverksamhet för ungdomar… Det blev ett jordupplag- Probably the most expensive pile of dirt in the world! (För att travestera Carlsberg-reklamen)

Karlstads Kommuns agerande 2007 mot mc-klubben Out Of Order MC

Efter många olika turer beslutade Karlstads kommun att säga upp Out Of Orders arrendekontraktet för avflyttning till den 1 juli 2007. mc-klubben Klubben drev ärendet vidare och Hyres- och arrendesnämnden ålade kommunen att finansiera flytten av såväl klubbhus, garagelängor och baracker, sammantaget cirka 16 olika huskroppar till klubbens nya lokaler inhysta i en gammal cementfabrik i Hynboholm.

Finansieringen av flytten, innefattande även ned- och uppmontering av byggkropparna, transport, kranbilskostnader m.m uppgick till ett belopp av cirka 1,4 miljoner kronor!!

Kommunen ålades vidare att betala 100 000 kronor direkt till klubben samt resterande års hyra. Pengar som klubben använde till att lägga om tak och totalrenovera cementfabriken.

Anledningen att kommunen sade upp Out Of Order MC sades vara att kommunen ville använda området till att utbilda ungdomar i trafiksäker mopedåkning.

Vad sa kommunföreträdarna om arrendemarken 2007?

Bengt Kjellberg, dåvarande stadsjurist på Karlstads kommun, tyckte vid tidpunkten att Hyres- och arrendesnämndens utslag var helt okej.

Det var en rimlig kompromiss. Vi hade inga klagomål på mc-klubben, tvärtom har de varit perfekta hyresgäster. Men vi behövde marken för egen verksamhet och då får vi vara beredda att betala, sade Bengt Kjellberg.

Nu vill kommunen lära ungdomar trafikvett på Kalvholmen, enligt kultur- och fritidschef Mats Ahrén, kultur- och fritidschef på Karlstads Kommun uttalade sig enligt följande i NWT vid tidpunkten: – Det har varit så många trafikolyckor. Unga grabbar trimmar sina mopeder. Nu ska vi ta krafttag med utbildade fritidspedagoger och trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Vi tänker inte låta en mc-klubb sköta det här på entreprenad.

Vad blev det av Karlstads Kommuns planer på mopedverksamhet för ungdomarna?

I efterhand visade det dock sig att Karlstads Kommun även vid detta tillfälle förde allmänheten bakom ljuset och blåljög media rakt upp i ansiktet och agerade ytterst bedrägligt. Inga planer har förverkligats och idag är området ett jordupplag som framgår av ovanstående bild. Alltihop visade sig vara ett för skattebetalarna iscensatt skådespeleri, för folket och för media där den verkliga avsikten, att bli av med Out Of Order MC, aldrig ens framskymtade. Det hindrade dock inte kommunen ifrån att ännu en gång dra igång ett nytt spektakel kring mc-klubbsfastigheter…

Direkta lagbrott i samband med Karlstads Kommuns köp av ”Hells Angels MC-fastigheten”

Karlstads kommuns företrädare inköpte våren 2013 därefter, utan att i förväg ha fattat något laga beslut den så kallade Hells Angels fastigheten. Kommunföreträdarna var också frispråkiga om att köpet genomfördes utan att något som helst behov eller allmänintresse förelåg för fastighetsförvärvet samt att köpet skett utefter polisens råd och rekommendation.

Kommunen måste i förväg ha fattat ett beslut om fastighetsinköp för att lagligen kunna genomföra ett förvärv. Kommunen måste även äga ett allmänintresse av fastigheten såsom att fastigheten ska användas för ett visst förutbestämt syfte. Ingetdera förelåg varför kommunen ofrånkomligen bröt mot lagen redan vis införskaffandet av fastigheten.

Polisen lyder under svensk grundlag vilket innebär att all deras myndighetsutövning måste ske under lagarna vilket innebär att de måste ha ett uttryckt stöd i lagen för alla sina insatser och åtgärder. Polisen äger inget sådant lagstöd för att verka, råda eller rekommendera en kommun att inköpa en fastighet i syfte att vräka en mc-klubb. Det innebär att även polisen ofrånkomligen bröt emot grundlagen när de agerade för att kommunen skulle inköpa fastigheten!

Kommunala köp av mc-klubbsfastigheter är en verkningslös form av trakasseri!

Kommunen kommer inte att bli av med de mc-klubbar de genom olagliga handlingar, i samarbete med polisen, i en del fall förmår avflytta. Klubbarna finner närmast alltid nya platser inom samma kommun att bosätta sig på. Platser som i ett flertal fall av myndigheter med inbyggda fördomar, upplevs än mer stötande. Såsom i fallet med Hells Angels MC i Norrköping som fick en relativt stor summa pengar av Norrköpings kommun för att avflytta från sitt ödsligt belägna klubbhus. Pengarna användes därefter för att skaffa en lokal mitt i centrala Norrköping, ett stenkast från polishuset.

Det kommunerna vinner på att i media framstå som någon sorts polisanställda riddare som står upp för gamla, intorkade värderingar med en unken doft från nazitidens förföljelser av misshagliga grupperingar, utan anknytning till fakta och den verklighet vi lever i är en tummetottseger. Vad hela kommmunens skattebetalare förlorar är däremot väldigt stora summor pengar som istället kunde använts för att dra omsorg över medborgarna och exempelvis investerats i barnens framtid och utbildning, de äldres vård- och boenden med flera angelägna områden. För det kostar stora summor att på olaga grund förfölja mc-klubbar som framgår ovan i artikeln kring Out Of Order MC.

Ännu en gång ett kopiöst slöseri med skattepengar till ingen nytta!

I det aktuella fallet kring Hells Angels MC:s klubbhus betalade Karlstads kommun 3,1 miljoner för en fastighet värderad till 1,7 miljoner. Kommunen missade därefter att i uppsägningen av hyreskontraktet meddela att ärendet kunde föras till hyresnämnden för medling enligt JB 12:58. Ett faktum som flera juridiska experter intygat gör uppsägningen ogiltig. Istället för att ta nederlaget som en man, erkänna blundern och gå vidare duckar kommunen och slingar sig som en schizofren, rabiesangripen orm i försöken att komma undan detta faktum trots att de inte heller kan säga varför uppsägningen inte skulle vara ogiltig. Sällan har väl en packe kärringar fått sig själva att framstå som så ryggradslösa krakar!

I fastigheten föreligger vidare ett renoveringsbehov på ytterligare 0,5 – 1 miljon kronor vilket kommunen är skyldiga att utföra såsom hyresvärd. Kommunen har vidare efter att, enligt egna uppgifter, kommunens verksamhet närmast lamslagits av arbetet med avhysning av en legal hyrestagare, nu inhyrt en mycket dyr advokatbyrå i Stockholm. Advokatbyrån ska nu handlägga ärendet i Hyresnämnden, i domstolens tre instanser (stämning), samt i ytterligare fall framöver. Karlstads Kommuns åtgärder kommer således ännu en gång att kosta skjortan för kommunen och dess skattebetalare speciellt med tanke på att kommunen vid förlust också kommer att åläggas att betala även motpartens kostnader samt eventuella skadeståndsanspråk!

Å vad säger då återigen att inte mc-klubben även i Karlstad använder såväl skadestånd som de övriga pengar ärendet kommer tvinga kommunen att utge till klubben för att köpa en fastighet granne med kommunalhuset exempelvis? Ingenting, då det är en fri värld där den som betalar har rätt att hyra eller köpa en fastighet var de vill vilket kommunen inte riktigt lyckats ta in då en kärlekskrank polismyndighet viskat förföriska ord i kommunalrådens alltför vällustiga och villiga öron.

Nej, Karlstads Kommun har ännu en gång gjort bort sig kapitalt vilket de på grund av för mycket stolthet och prestige inte är män nog att stå för. Istället för de en medial kampanj för att dribbla bort korten och skyla över de juridiska klavertramp de ofrånkomligen gjort på vägen. Bikerkulturen å andra sidan för kampen för sina fri- och rättigheter med lagen på sin sida och med juridiken som vapen och har inget behov att i förtid avslöja vilka verktyg som finns till förfogande för att juridiskt sänka motparten. Strider vinns inte i media utan i rättssalen och de som har lagen på sin sida behöver inte göra ständiga och mediakåta framträdanden!

Och, till Karlstads Kommunfullmäktige: Ta inte ord som kriminell i er mun om ni inte beskriver er själva eller polisen. För det är inte någon mc-klubb som ställer sig utanför lagen och överträder lagen. Det är den part som utan laga ordning fattar beslut om köp av fastighet. Det är den part som utan att lagens krav på ett allmänintresse föreligger likväl inköper en fastighet och det är de parter som utövar offentlig verksamhet utan att uppfylla grundlagens krav på ett uttryckt lagstöd som är de kriminella parterna och de parter som bryter mot lagen!

Vad händer nu?

Nu går ärendet vidare kring ”Hells Angels MC-fastighet. Kommunen fortsätter driva kampen i media med nya utspel varje vecka. Det senaste tilltaget för att ta plats i media går ut på att kommunen gjort en ny uppsägning under förevändningen att fastigheten inte är försäkrad av hyresgästen och att kommunen vill att klubben ska avflytta omedelbart.

Det kommer ju inte att ske! Hyrestagaren kan inte försäkra en byggnad. Det är bara fastighetsägare som kan göra. För det andra har hyresgästen för flera år sedan åtgärdat problemet genom att teckna ett nytt däri det framgick att det tidigare villkoret att hyrestagaren skulle teckna försäkran inte längre gällde.

Kommunen kommer således återigen att stå på förlorarens sida men den stora förloraren för varje nytt kommunalt och polisärt mediautspel är inte kommunen som sådan utan varje enskild skattebetalare, varje skolbarn, varje pensionär, varje person som tvingas utnyttja färdtjänst, hemtjänst m.m. Det är ett sorgesamt faktum att kommunen inte kan se förbi polisens intresse oh dra omsorg om och värna de egna kommunmedborgarna!

Länk till artikel:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5695650

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin