Kallelse till Payback Sveriges Årsmöte 2019

Kallelse och inbjudan till Payback Sveriges årsmöte!

Payback Sverige håller årsmöte lördagen den 11 maj 17.00 under Payback BikerDays på Kärrasands Camping och Nöje.

Alla som inbetalt medlemskap för 2019 hälsas välkomna att delta.

Motioner (förslag) till årsmötet ska vara Payback tillhanda senast den 1 april 2019. Motioner skickas via mejl till: peter@payback.name

Späckad lördag med seminarie, årsmöte och fest med grillbuffé!

Dagen för årsmötet inleds med Seminarie kl 13.00 följt av årsmöte kl 17.00 för att därefter avslutas med grillbuffé och Paybacks 10-årsjubileumsfest direkt efter årsmötet.

Länk till Paybacks BikerDayssida: https://payback.name/paybackbikerdays/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin