• Kallelse till Payback Sveriges årsmöte 2022!

    Kallelse och inbjudan till Payback Sveriges årsmöte 2022! Payback Sverige håller årsmöte 2022, lördagen den 7 maj kl 17.00, under Payback BikerDays på Kärrasands Camping och Nöje. Alla som inbetalt medlemskap för 2022 hälsas välkomna att delta. Medtag medlemskort för 2022 eller klubbväst. Motioner (förslag) till årsmötet ska vara Payback tillhanda senast den 1 april 2020. Motioner […]
  • Kallelse till Payback Sveriges Årsmöte 2019

    Kallelse och inbjudan till Payback Sveriges årsmöte! Payback Sverige håller årsmöte lördagen den 11 maj 17.00 under Payback BikerDays på Kärrasands Camping och Nöje. Alla som inbetalt medlemskap för 2019 hälsas välkomna att delta. Motioner (förslag) till årsmötet ska vara Payback tillhanda senast den 1 april 2019. Motioner skickas via mejl till: peter@payback.name Späckad lördag med seminarie, årsmöte […]