Information om samarbetsavtalen mellan Polismyndigheterna och Sveriges kommuner

Enligt dagsfärsk information föreligger det idag 212 avtal mellan Polismyndigheter och Sveriges kommuner.  Se vidare allmän information om avtalen:
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=469

Här nedan följer listan över de kommuner som idag har ett samarbetsavtal med polismyndigheterna:
Samarbetsavtal – Polis & Kommun

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin