• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Är sprängdåden en klassisk set-up för att kunna kriminalisera mc-klubbarna utefter störande av allmän ordning och för statens och den allmänna säkerheten? Del 2/2

Är sprängdåden en klassisk set-up för att kunna kriminalisera mc-klubbarna utefter störande av allmän ordning och för statens och den allmänna säkerheten? Del 2/2

Klassiskt set-upp i okänt antal akter!

Under sommaren 2019 sprängdes en förödande sprängladdning placerad lådcykel i Linköping. Sprängdammet hann inte ens lägga sig förrän media gick igång pekade ut att sprängdådet var riktat mot en person med ledande roll i en mycket grunt rotad mc-relaterad sammanslutning som inte utgör en mc-klubb i traditionell mening. Leif G W Persson var den anda som inte höll med i det att han på påpekade att bomben var riktad mot en domare som precis avslutat en rättegång mot grovt kriminella. Men mediakåren gick genast igång som på given signal och fördömde mc-klubbarna överhuvudtaget och ropade på åtgärder mot mc-klubbarna samtidigt som polisen yrkade på förbud.

”Som av en händelse” åkte inrikesministern direkt till Nederländerna för att få kunskap kring mc-förbud!

Ett par dagar efter sprängdådet åkte som av en händelse inrikesminister Mikael Damberg till Nederländerna för möte med landets premiärminister för att diskutera ”organiserad brottslighet”. Det är ingen tillfällighet vare sig med tidpunkten och icke heller med det faktum att just Nederländerna förbjudit mc-klubbar på grundval av fara för och störande av den allmänna ordningen utefter åklagar- och polisbeslut därefter fastslaget i domstol. Och inom en vecka hade också ett antal straffskärpningsförlag lagts fram. När hände det sist att lagförslag lades fram inom en vecka? Tillfällighet? Ja, de med skygglappar levande tamboskapen kan alltid skylla på tillfälligheter i tid. Den intelligenta och med öppna sinnen läsande förstår dock att tillfälligheter aldrig existerar och att sanningen är just vad den synes vara oavsett dess otrevliga karaktär: Läs: https://payback.name/forbud-mot-hells-angels-mc-i-nederlanderna-nu-forbjuds-aven-medlemskap-i-klubben/

Om Undantaget i Europakonventionen som ger stöd för mc-klubbsförbud

Europakonventionen ger i artikel 11 skydd för föreningsfriheten dock med ett specifikt undantag, i ett stycke, artikel 11.2: Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Förstår ni kanske nu varför Inrikesministern visade ett så plötsligt intresse för Nederländerna och deras mc-klubbsförbud direkt efter sprängningarna? För att Europakonventionen, som i princip står över till svensk grundlag, ger skydd för ett förbud att inskränka föreningsfriheten just vad gäller statens säkerhet eller den allmänna säkerheten till förebyggande av oordning eller brott. Nederländernas förbud mot mc-klubbar utefter fara för och störande av allmän ordning skulle vid en prövning i Europadomstolen med största sannolikhet godtas då den är utformad just utefter artikel 11.2 i Europakonventionens undantag för föreningsfriheten och därmed få fortsatt få användas. Och vad är mera en fara för staten eller den allmänna säkerheten än just bombdåd?? Så, det är dit som regering, polis och media nu siktas, samverkande som den djupa stat de alltid verkat tillsammans mot mc-klubbarna. En ondskans symbios.

Så ska också de desperata försöken att koppla aktuella sprängdåd till grunt förankrade mc-relaterad samman-slutningar såsom ett förspel till ett polis- eller åklagarbeslut om förbud mot mc-klubbar som därefter kommer vinna gehör i domstol på grund av störande av allmän ordning vilket ingen kan förneka att just sprängdåd utgör.

Inga bevis i sak men försök att mobilisera hela Sverige emot mc-klubbarna

Inga som helst bevis föreligger i sak vad gäller skuldfrågan men när hindrade det de som vill bikers illa? En suddig bild av en person i supportkläder menas utgöra bevis för medlemskap i en underavdelning och som koppling till en överstående mc-klubb?? Fast supportkläder kan köpas av vem som och utgör genom texten ”Support” själva beviset för att personen vill framstå som supporter men ej är medlem. En sammanslutning som ej uppfyller kraven på att vara en mc-klubb används också i spelet som bevis för riktiga mc-klubbars demonitet.

Vad vi tror? Att sprängningarna iscensatts av just den/de parter som vill ha ett förbud men aldrig kan genomföra ett sådant på laga sätt med bevisföring då all bevis, fakta och forskning säger att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer! Då måste nya verktyg skapas och kopplas till mc-klubbar som påvisar mc-klubbarnas fara för och störande av den allmänna samhällsordningen och marknadsföras flitigt av den ondskans symbios som utgörs av media, politiker och polis i samarbete. Ett partssamarbete som är identiskt med det som från början skapade bilden av de onda bikerklubbarna som de har fått allt svårare att juridiskt försvara. Därför tar nu till de yttersta vapnen! De gör något själv när de inte längre har stöd i sak och bevis!

Andra vågen

De vi ser i dagarna är akt 2, den andra vågen i de iscensatta skådespelet, dramat, att kriminalisera en mc-kultur. Det kan vara den sista vågen eller följas av än fler beroende på utfallet, hur många aktörer och röster som lyckas aktiveras och med vilken styrka de ropar och kräver åtgärder mot mc-klubbar.

Fler aktörer än vid första vågen har redan aktiverats vid denna den andra vågen och vi har ännu inte sett slutet på vågen då den upplöses när den bryts mot stranden. Större media med större tyngd är denna gången ombord och fler egenskapade experter uttalar sig och inte bara från polisens sida. Men, och det är det viktiga – det finns fortfarande inget mc- i vara sig ”mc-gäng” eller mc-klubb inblandade i någonting och det finns inget mc-krig, krig som fortfarande bara kan ske mellan nationer, enligt definition.

En individ i en supporttröja är misstänkt, ej fälld för något brott. Och sen undrar man onekligen? Vilken biker bor på Östermalm och ska ha varit måltavla för sprängdådet, i Sveriges dyraste och mest exklusiva lägenheter? Det är en sak som ingen har någon förklaring på!

Gå med i Payback!

Tag dock stor varning! Stöd de sista krigarna i Payback som är det enda som står emellan bikers och det yttersta vansinnet vi bekämpar! Gå med i Payback idag och tag kampen med oss – imorgon kan det vara försent!

”Det politiska språket är konstruerat för att få lögner att låta som en sanning, att få mord att se anständiga ut och få struntprat att framstå som tunga argument.”  George Orwell, författare till boken 1984 m.m.

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin