Finland slår fast att Hells Angels MC inte agerat som en kriminell gruppering!

Finland slår fast att Hells Angels MC inte agerat som en kriminell gruppering!

I en för bikerkulturen viktig dom har Tingsrätten i Esbo slagit fast att Hells Angels MC inte är en kriminell organisation. Inget land har via en rättsförhandling kunnat fastslå att klubben är en kriminell organisation. Det enda land, där mc-klubbar verksamma även i Sverige, har förklarats vara kriminella organisationer är Tyskland. Förbudet i Tyskland är dock en produkt av att en domstol fastslagit att klubbar är kriminella organisationer utefter en gammal arisk lagstiftning som instiftades av tredje riket i syfte att terrorisera studentrörelser, fackföreningar, politiskt oliktänkande och andra obekväma medborgare. Det är också samma lagstiftning som möjliggjorde ariseringen där bl.a. egendom togs från dess rättmätiga ägare. En lagstiftning högst ovärdig en demokratisk stat. Mer info kring ämnet via nedanstående länk.

Om domslutet

Följande viktiga fakta står att läsa rörande domen:

Tingsrätten i Esbo har friat flera medlemmar i Hells Angels som på grund av sitt medlemskap åtalats för deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet.

Tingsrätten ansåg att Hells Angels Helsingforsavdelning i det här fallet inte kunde ses som en kriminell sammanslutning som organiserat sig i syfte att begå allvarliga brott. Rätten fann inga bevis för att medlemmarna i egenskap av en grupp skulle ha begått eller försökt begå ett allvarligt brott.

Länk till artikel:
http://www.abounderrattelser.fi/news/2013/07/inga-domar-for-gangtillhorighet.html

Om förbudet i Tyskland:
http://www.payback.name/?p=8782

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin