• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Har Karlstads Kommun och Kommunalrådet Nisser verkligen rent mjöl i påsen? Källa tipsar om märkliga omständigheter!

Har Karlstads Kommun och Kommunalrådet Nisser verkligen rent mjöl i påsen? Källa tipsar om märkliga omständigheter!

 payback_Support12_v3

 Har Karlstads Kommun och Kommunalrådet Nisser rent mjöl i påsen?

Bakgrund

Karlstads Kommun inköpte, efter olaglig inrådan från Polismyndigheten samt utan att vederbörligt kommunalt beslut fattats en fastighet för att motverka en mc-klubbs fortsatta verksamhet i de förhyrda lokalerna. Köpet gjorde utan att erforderligt lagkrav på allmänintresse förelåg varför köpet även såtillvida saknade lagstöd. Det pågår för tillfället ett antal rättsliga processer i olika instanser varför saken ännu inte fått en slutlig juridisk prövning.

Har Karlstads Kommun haft bygglov för utbyggnaden av Sjöstugan?

Artikeln avser dock ett helt annat ärende. En källa som vill vara anonym har inkommit med väldigt intressanta uppgifter kring en kommunägd fastighet som vi anser oss ha en skyldighet att informera kring samt ställa ett antal frågor.

För ett antal decennier sedan inköpte Karlstads Kommun fastigheten Höje 1:5. På fastigheten finns invid stranden en sjöstuga som verkar mycket väl underhållen och även varit föremål för förhållandevis omfattande utbyggnad under åren som följt. Sjöstugan ägs av Karlstads Kommun.

Har Kommunalrådet Nisser tagit upp förmånsvärdet till beskattning?

Sedan ett antal år disponeras sjöstugan av kommunalrådet Per-Samuel Nisser som även varit medialt ansvarig för fastighetsärendet kring Solstadens Motorsport AB. Så vitt känt betalar Nisser ingenting för denna förmån, enligt vår källa.

Frågor Karlstads Kommuns skattbetalare har rätt att få besvarade!

– Har Per-Samuel Nisser under alla dessa år tagit upp bostadsförmånen i sin deklaration och betalat förmånsskatt?

– Har kommunen sökt byggnadslov samt erhållit sådant för utbyggnaden av Sjöstugan eller utgör Sjöstugan ett svartbygge?

– Vem har bekostat utbyggnaden av Sjöstugan? Har utbyggnaden bekostats av Karlstads Kommun med skattepengar för att Nisser ska kunna avnjuta lika fridfulla som helt gratis, lediga stunder på skattebetalarnas bekostnad vid strandkanten?

Då Nisser intagit en väldigt hög profil ikring Solstadens Motorsport AB anser vi det vara av yttersta vikt att Karlstads Kommuns skattebetalare får fullständig och uttömmande information i ärendet och klargörande information rörande om Karlstads Kommunledning och kommunalrådet Nisser verkligen har rent mjöl i påsen i ärendet kring Sjöstugan och fastigheten Höje 1:5!

Läs också: Payback-artikel gav snabb effekt! Efter sex års overksamhet röjde kommunen upp på två veckor!:
http://www.payback.name/?p=12130

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin