• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Granskning av polisregistren fortsätter – Skicka oss fullmakt att tvinga fram granskning av ”Bikerregistret”!

Granskning av polisregistren fortsätter – Skicka oss fullmakt att tvinga fram granskning av ”Bikerregistret”!

Unite&Fight

SIN granskar fler polisregister

Efter flera kontakter mellan Payback och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) (Se nederst länkade inlägg) går nu SIN vidare i granskandet av Polisens olika register. SIN kommer nu att utreda underrättelseverksamheten hos polismyndigheterna i Norrbotten, Västra Götaland och Östergötlands län. Nämnden meddelar samtidigt att även ytterligare polismyndigheter kan komma att granskas i ett senare skede.

Nämnden specificerar syftet med granskningen enligt följande: Nämnden kommer bl.a. att genom inspektioner kontrollera att polismyndigheterna följer polisdatalagens regler. Nämnden kommer särskilt att fokusera på ändamålet med personuppgiftsbehandlingen, behovet av att behandla uppgifterna samt sambandet mellan uppgifterna och misstänkt brottslighet. En viktig fråga är också huruvida det har förekommit någon otillåten registrering av känsliga personuppgifter.

Payback frågar SIN om bikerregistret och får svar

Payback Sverige skickade genast en förfrågan till SIN med följande lydelse:

Med anledning av ert pressmeddelande av den 13 februari att ni inleder granskning av Polisen i Norrbotten, Västra Götaland samt Östergötand vill vi återupprepa nedanstående frågeställning: Avser granskningen det register som Leif G W Persson medgav existerade i programmet ”Efter 10” i TV 4. 9.27 in i programmet uttalar Leif G W Persson sig enligt följande: Vi har en motsvarande sån där (apropå register kring romer) över landets mc-busar och det är också så att deras minderåriga barn har hamnat där. I den vidare konversationen framgår därefter att kravet är att det finns ett brott i botten som behöver utredas för att registreringen ska få ske.

SIN svarade enligt följande: Nämndens granskning avser alla uppgiftssamlingar som tre polismyndigheterna som du nämnde har i sin underrättelseverksamhet. Nämnden kommer bl.a. fokusera på att det måste finnas ett behov av de registreringar som myndigheterna gjort, t.ex. om det skulle visa sig att minderåriga registrerats. Vilka specifika uppgiftssamlingar som nämnden kommer uttala sig om kan vi inte säga i förväg, eftersom det bestäms slutligt först när nämnden beslutar om uttalandena. Nämnden beräknas kunna fatta beslut om uttalandena den 18 juni 2014.

Ta chansen att få bikerregistret olagligförklarat – Skicka oss fullmakt att driva er registrering!

Det föreligger således ingen garanti varken för att ”Bikerregistret” är med i granskningen och ej heller att nämnden kommer att uttala sig om just Bikerregistret”.

Payback Sverige har lagt ut en färdig fullmakt för alla bikers och anhöriga att inskicka så vi kan driva frågan mot Datainspektionen och SIN och dels få till en granskning men även i en större anmälan kunna begära skadestånd därefter för samtliga anmälandes räkning.

För att garanterat få till en granskning krävs ett mycket stort gensvar från bikers, anhöriga och bikerklubbar vilket de hittills inkomna anmälningarna inte på långt när ger underlag för.

Vi har här på ett unikt och enkelt sätt möjligheten att framtvinga en granskning av registreringen, på grundval av mängden inkomna ärenden, och att i förlängningen få den olagligförklarad. För det är enklare att granska hela registrets laglighet än att granska varje inkommande anmälan om de är många.

Alla inom bikermilön är redan registrerade, det vet vi. Det finns därför heller ingenting vidare att frukta genom att skicka in en fullmakt för att driva fram en granskning. Så gör det!

Ta chansen nu och skriv under fullmakten!! För chansen kommer inte tillbaka!
Ta upp fullmakten med era anhöriga, ta upp det på klubben m.m. Ni har absolut ingenting att förlora – bara att vinna!

Nämndens pressmeddelande

Länk till TV-programmet: http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/leif-gw-persson-jag-har-alltid-varit-religi%C3%B6s-2457272

Länk till inlägg om registerkontrollsbegäran inklusive fullmakt:
http://www.payback.name/?p=12658

Paybacks brev till SIN:
http://www.payback.name/?p=12070

SIN svarar Payback om bikerregistret:
http://www.payback.name/?p=12111

SIN ska nu bestämma om Bikerregistret ska granskas:
http://www.payback.name/?p=12610

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin