Go Sandberg!

Hallo, alle sammen.

Nedenfor en link til en artikkel publisert i Motormagasinet 21. oktober 2010. Altså for en del tid tilbake, men – like aktuell i dag, om ikke mer aktuell,. Her tar Per Sandberg fra FRP til motmæle mot begrepet ”MC-kriminalitet”. Selv om han burde gått litt videre og også protestert mot begrepet ”organisert kriminalitet” i MC-sammenheng, da det pr. definisjon faktisk ikke eksisterer organisert kriminalitet i det Norske MC-miljøet, er dette et skritt i riktig retning. 

Atle

Payback Norge

http://www.siste.no/motormagasinet/article5355475.ece

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin