• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Gällande dumhetsrekord för media slaget! Har de inga mc-kort, äger de inga hojar och kör de inte hoj – så är det helt enkelt ingen mc-klubb!

Gällande dumhetsrekord för media slaget! Har de inga mc-kort, äger de inga hojar och kör de inte hoj – så är det helt enkelt ingen mc-klubb!

mcväst

MC-gäng utan motorcyklar????

Då media oförtrutet fortsätter (och polisen gärna hakar på då det förstärker demoniseringsbilden kring bikerklubbarna) att skildra olika konstellationer såsom mc-klubbar så behöver nedanstående artiklel ännu en gång publiceras för att fostra såväl media som polis och politiker i bikerkunskap och kritiskt tänkande. På sistone har det till och med skrivits i media en artikel kring en gängbildning som beskrivs enligt följande: Gänget beskrivs ofta som ett mc-gäng – utan motorcyklar. Det har skrivits många värre och allvarligare saker när det gäller mc-klubbar men denna skrivningen torde dock slå det gällande dumhetsrekordet för media. Ett mc-gäng utan motorcyklar är ju en helt fantastisk korkad och insiktslös beskrivning enligt vår åsikt och framkallar självklart ett behov av nedanstående artikel.

Artikeln behandlar ett ämne som normalt faller utanför Paybacks verksamhetsområde men då sammanslutningar som inte är mc-klubbar blir alltmer framträdande i brottsstatistiken och används av media och polis för att på oriktig grund demonisera alla seriösa mc-klubbar så måste vi ännu en gång för alla inför utomstående tydliggöra skillnaden mellan riktiga mc-klubbar och sammanslutningar som inte överhuvudtaget har med bikerkulturen att göra för att kunna fullfölja Paybacks uppgifter att påvisa att bikerklubbar inte är några kriminella organisationer.

Begreppet “Internationella MC-Klubbar”

Forskaren och polisen Amir Rostami har uttalat följande: Det är kriminella individer som tar kontakt med klubbarna, inte tvärtom. Det är en typ av franchisestruktur, där man vill låna ett etablerat varumärke för att underlätta det egna gängets vardag. Just så är det i flera fall men att låna eller köpa sig rätten att använda ett märke är inte sak samma som att vara eller bli en mc-klubb. Det fodras så mycket mer än att sätta mc på ryggen för att räknas som en mc-klubb!

Tre internationella MC-klubbar i Sverige

Låt oss en gång för alla slå fast. Det finns tre stycken internationella mc-klubbar verksamma i Sverige som uppfyller bikerkulturens regler för att kunna utgöra stora internationella mc-klubbar på det sätt att de följt och följer bikerkulturens regler samt är verksamma i ett mycket stort antal länder. De är Hells Angels MC, Red Devils MC samt Bandidos MC.

Vad menar vi med bikerkulturens regler? Klubbarna har ett visst antal medlemmar, har följt reglerna för prövotider för såväl klubb som de enskilda medlemmarna samt att medlemmarna  har mc-kort, äger hoj samt kör hoj!

Det finns en rad andra klubbar som är mc-klubbar i andra länder som gått och kommit i Sverige de senaste åren (och som i vissa fall för en tynande tillvaro) men som alla har det gemensamt att vare sig medlemmarna eller klubben som sådan i Sverige har uppfyllt bikerkulturens regler. Medlemmarna har fått västen utan att i förväg ha varit hangarounds och prospects i klubben och sammanslutningen har inte gått bikerkulturens väg via att vara hangaround- och prospectavdelningar till de internationella mc-klubbar under ett antal år. De äger i de flesta fall inga hojar och har varken körkort eller kör hoj. De är med andra ord helt enkelt inga mc-klubbar!

Några av dessa sammanslutningar begår däremot brott i en omfattning som djupt demoniserar andra seriösa klubbar då media gärna omtalar dem som mc-klubbar fast de i Sverige inte är mc-klubbar!

Tillhör du en kultur, följer du kulturens regler! Det är så enkelt!

För att tillhöra en bestämd kultur måste du leva efter kulturens regler. En rosafärgad bimbo kommer aldrig att erkännas inom en gothkultur och samma sak gäller det motsatta förhållandet.

Många olika kulturer såväl som sammanslutningar har oskrivna eller skrivna regler som måste iakttas av de som söker inträde. Sammanslutningar har också i vissa fall längre prövoperioder där de sökande avancerar från en sorts novisstadie i ett eller flera steg till full medlem. Det gäller exempelvis inom Frimurarna och olika munkordrar och många fler.

Gemensamt för de flesta (sub)kulturer är dock att kulturen styrs av regelverk som du måste respektera för att kunna bli en del av kulturen. Iakttar du reglerna, so fine. Då kommer du att vinna såväl respekt som inträde inom en varierande tidsrymd.

Iakttar du inte reglerna utan spottar på kulturen genom att köra ditt eget race och försöker komma in utan att gå den sedvanliga vägen drabbas du av problem. Reglerna finns där av en anledning och respekteras av alla de tidigare invigda.

Du måste förtjäna respekt inom bikerkulturen

Bikerkulturen är en sluten kultur där du måste förtjäna din plats. Du kan inte köpa dig vare sig respekt eller ryggmärken. Inom bikerkulturen är det så att på de senaste åren har flera försök gjorts av nybildade sammanslutningar att helt enkelt hoppa över några trappsteg på vägen till avsatsen där du har kommit så långt att du blivit en del av kulturen. Det har gällt att sammanslutningarna inte varit intresserad av några prövotider vare sig för sammanslutningarna som sådana eller för sammanslutningarnas enskilda medlemmar. Företeelsen har kunnat observeras både av mindre, nybildade sammanslutningar såväl som av internationella sammanslutningar som haft intresse av att etablera sig i nya länder.

Vill du vara en del av en kultur? Följ kulturens regler!

De har tyckt att det är ok att ta på sig en väst där det står mc på ryggen utan att medlemmarna vare sig ha körkort eller äger några hojar. De hånar därmed i och med sitt beteende själva kulturen och allt den står för samtidigt som de ändå vill tillägna sig dess fördelar. Det kommer givetvis inte att hända. För självklart accepteras ett sådant förfarande inte av de klubbar som redan genomgått skärselden och uppfyller alla villkor. Vill du inte vara en mc-klubb på samma villkor som andra klubbar och vill du leva inom en kultur och bära dess kulturegna symboler utan att uppfylla kraven får du räkna med problem! Det är så enkelt.

För dessa klubbar har aldrig uppfyllt reglerna för att tillhöra kulturen och därför tillhör de inte heller kulturen. De är obarmhärtigt utanför och behandlas som utanförstående.

Råd till media och myndigheter

Så till media och myndigheter vill vi säga: Var kritiska och granska hur nyetablerade “internationella sammanslutningar” etablerat sig och om de därvid följer bikerkulturens regler.

Har sammanslutningarna tillkommit över en natt eller har de gått igenom proceduren och först varit hangarounds- och prospectavdelning under några år före de fick ryggmärken?

Äger medlemmarna hoj, mc-kort och kör hoj? Uppfyller sammanslutningarna inte alla dessa kriterierna så är de heller inga mc-klubbar, oavsett vad det står på ryggen!

Detta kan formuleras i en enkel regel:

Har de inga mc-kort, äger de inga hojar och kör de inte hoj – så är det helt enkelt ingen mc-klubb!

Å med detta sagt konstaterar vi att dessa sammanslutningars brottslighet därför heller aldrig ska belasta eller tillräknas bikerkulturen då de helt enkelt inte är mc-klubbar! 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin