Frihetspartiet fakturerar Valdo Kask!

Idag skickade Frihetspartiet en faktura till Valdo Kask. Den person som avtalat och varit ansvarig för hur intervjuerna med Frihetspartiets styrelseledamöter fick användas. Beloppet på fakturan är på 250 000 kronor. I beloppet ingår ersättning för avtalsbrott, skadestånd, goodwillförlust samt slutligen ersättning för illegalt användande av materialet.

Fakturaspecifikation

Då det material som användes avseende Frihetspartiet i Svensk Maffia programmet i TV 4, 2011-02-09, enligt avtal mellan parterna Frihetspartiet och Valdo Kask, endast fick användas i samband med ett dokumentärprogram handlande uteslutande om Frihetspartiet skickar vi härmed en faktura  att betala inom 30 dagar.

Fakturan avser betalning för användande av materialet, avtalsbrott, den goodwillförlust ett politiskt parti självfallet åsamkas genom att förekomma i samband med ett program med titeln Svensk Maffia samt skadeståndsersättning utefter samma grund.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin