• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Från polis till polis: Instruktioner över lagliga och olagliga åtgärder i kontrollsammanhang!

Från polis till polis: Instruktioner över lagliga och olagliga åtgärder i kontrollsammanhang!

Annons.PDF

På förekommen anledning, då det under dagen arrangeras flera olika, polisärt intressanta mc-evenemang, publicerar Payback Sverige härmed instruktioner från polisens kommenderingschef Lena Matthijs rörande lagliga och olagliga åtgärder i kontrollsammnanhang avseende polisens behandling av mc-evenemangsdeltagare. Vi lägger samtidigt upp ettdokument: Händelseanmälan som direkt kan användas för att anmäla olika former av överträdelser från polisärt håll samt ytterligare dokument rörande lagliga och olagliga åtgärder från polisens sida i kontrollsammanhang.

Vi uppmanar även deltagare vid kontrollerade mc-evenemang under helgen att noga dokumentera varje polisiärt övergrepp via mobilers foto- och filmfunktioner för att i efterhand använda såsom bevis för eventuella övertramp.

Inlägget har ett av flera upphov i att polisen redan i förväg uttalat sig som följer rörande ett mc-evenemang under helgen:  I kväll kommer polisen att hårdbevaka Tving samt Det berättar Blekinge polisen, som planerar att hårdbevaka festdeltagarna.

Citat från kommenderingschef Lena Matthijs rörande lagliga och olagliga åtgärder vid kontrollsammanhang

När det avser kommenderingen vid Red Devils fest så var nriktningsbeslutet att genomföra trafikkontroller för att kontrollera körkort, nykerhet, drograttfylleri samt att om förutsättningarna var uppfyllda även kontrollera fordonen för att eftersöka vapen enligt Polislagen 20A. Självklart var även ändamålet att inhämta underrättelser om tillresande i den mån detta var möjligt. Lagstiftningen är vi väl medvetna om och jag beordrade inte någon fullständig id-kontroll av människor om inte de lagliga förutsättningarna var uppfyllda.

Som kommenderingschef drar jag upp riktlinjerna för insatsen och har det övergripande ansvaret. Varje polisman genomför sedan sitt arbete ute på kontrollplatsen, efter de förutsättningar situationen ger och gällande lagstiftning. Fotografering får inte ske tvångsvis utan att det rör sig om s.k. daktning enligt RB 28:14. Att i övrigt fotografera och ställa frågor är inte reglerat i lag och polisen kan genomföra det så länge det inte övergår i trakasserier eller ofredande av enskilda. Det är upp till den enskilde att svara på frågorna som ställs och även att visa id-kort. Vi kan inte tvinga någon att ställa upp för då räknas det som en tvångsåtgärd och kräver uttryckligt lagstöd. Några direktiv om åsiktregistrering, fotografering av västmärken, taueringar etc har inte gått ut till personalen.

Systematiserade kroppsvisitationer får inte ske, däremot kan situationen vara sådan att polismännen gör bedömningen att det finns särskilda skäl att anta att det kan finnas vapen i bilarna som är på väg till festen och därför genomförs husrannsakan enligt polislagen § 20 A eller kroppsvisitationer enligt Polislagen §19. Fotografering får inte ske så att den uppfattas som tvingande och inte heller får kroppsbesiktningar genomföras utan lagstöd.

Länkar till artiklar och till Lena Matthijs uttalande:

Lena Matthijs uttalande:
http://www.payback.name/?p=3755

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5422141

http://www.bltsydostran.se/nyheter/blekinge/polisen-redo-for-mc-festen-i-tving(3620828).gm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blt-nyheter+%28Bltsyd%C3%B6stran+Nyheter%29

Payback Sveriges händelseanmälan och över lagliga och olagliga polisära åtgärder:

Polislagens paragrafer:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/polislag.pdf

Illegala och legala polisåtgärder vid kontrollsammanhang:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf

RättsPM om polisens möjligheter till ingripande:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/ingripande1.pdf

Händelseanmälan:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin