• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Författare och dokumentärfilmare Dick Sundevall anser förslaget om vräkningav mc-klubbar visar på skrämmande människosyn och olikhet inför lagen!

Författare och dokumentärfilmare Dick Sundevall anser förslaget om vräkningav mc-klubbar visar på skrämmande människosyn och olikhet inför lagen!

oneforall2

Kort om Dick Sundevall

Dick Sundevall är Chefredaktör för magasinet Paragraf. Han är även författare och dokumentärfilmare samt har förekommit i flera TV-program. Payback har tidigare skrivit om vad som tidigare framkommit i en av Dick Sundevalls böcker där ett flertal experter kommer till tals och närmast förlöjligar begreppet organiserad brottslighet och bedyrar att sådan inte existerar i Sverige. I den andra artikeln framkommer det faktum att polisen jobbar mot mc-klubbar för det är enklaste sättet att få in pengar… Läs citaten nedan samt de artiklar som omfattas av ovanstående text som länkas i slutet av artikeln.

Aktuell artikel berör det faktum att Justitieminstern i veckan lade fram ett förslag i avsikt att göra det enklare att vräka mc-klubbar.

Citat från Magasinetartikeln

Att det enligt EU:s definition inte finns någon grov organiserad brottslighet i Sverige är ingenting som landets justitieminister låter sig påverkas av. Och att varken hon eller någon annan framträdande politiker har definierat vad man menar med en svensk ”grov organiserad brottslighet” – det får vi leva med…

”Grupper som inte är skyddsvärda”, vad är det för grupper? Rimligen består dessa grupper av medborgare som inte är skyddsvärda. Vilka personer är det? Enligt Sveriges rikes lag är alla medborgare lika inför lagen, med vissa undantag för medlemmar av kungahuset. Men justitieministern tycks alltså ha en annan uppfattning än vad som framgår av vår grundlag…

Tanken svindlar när man funderar över vilka det är som inte är skyddsvärda. Kan en av dessa möjligen vara den förvirrade pensionär som polisen sköt skallen av i Husby? Eftersom det inte blev några konsekvenser för den polis som sköt eller de som ledde insatsen, så kanske han var en icke skyddsvärd medborgare?

Regeringsformen (grundlagen) 1:2: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Länkar till aktuell artikel samt till de två artiklarna kring organiserad brottslighet:
http://www.magasinetparagraf.se/kronikor/fredlosa-medborgare

http://www.payback.name/?p=13422

http://www.payback.name/?p=13424

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin