• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Finns det något ”skumt” för bikers i utredningen kring ”Föreningsfrihet- och Terristorganisationer”?

Finns det något ”skumt” för bikers i utredningen kring ”Föreningsfrihet- och Terristorganisationer”?

Information kring Terroristutredningen!

Under förra veckan överlämnades delbetänkandet (utredningen) kring Föreningsfrihet- och Terrorist-organisationer SOU 2021:15 till Regeringen.

Såsom biker varande så blir man självklart lite paranoid för om en förbudsutredning kring terroristorganisationer också på något vis innehåller förslag som kan användas mot bikerklubbar. Därför har vi självklart lusläst utredningen och svaret på om det göms något som kan användas mot bikerklubbar i utredningen är: Absolut inte!

Det finns ingenting vare sig i resonemangen eller i lagstiftningsförslaget som handlar om bikers och ingenting i utredningen kan heller senare användas mot bikers!

Utredningen föreslår en enda ändring i grundlagen som de kommenterar enligt följande: Kommitténs förslag innebär att det görs en förändring på grundlagsnivå som ger riksdagen möjlighet att besluta om lagstiftning som begränsar föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Lagförslaget

Utredningen föreslår såldes ett tillägg i Regeringsformen (grundlagen) 2:24 enligt följande, sidan 27:
Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism eller vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Aktuell utredning använder sig av det undantag som hela tiden funnits i regeringsformen för att begränsa föreningsfriheten som avser föreningar som bedriver verksamhet av militär eller liknande natur och lägger till ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Vid förra tillfället som regeringen försökte få till ett förbud mot terroristorgansationer underkände Lagrådet förslaget just på grund av att Regeringen inte utnyttjade det undantag som finns i regeringsformen avseende organisationer som verksamhet av militär eller liknande natur vilket den nya utredningen tagit fasta på och nu anför.

Läs Utredningen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin