• Finns det något “skumt” för bikers i utredningen kring “Föreningsfrihet- och Terristorganisationer”?

    Information kring Terroristutredningen! Under förra veckan överlämnades delbetänkandet (utredningen) kring Föreningsfrihet- och Terrorist-organisationer SOU 2021:15 till Regeringen. Såsom biker varande så blir man självklart lite paranoid för om en förbudsutredning kring terroristorganisationer också på något vis innehåller förslag som kan användas mot bikerklubbar. Därför har vi självklart lusläst utredningen och svaret på om det göms […]
  • Om Hemlig Dataavläsning – lagförslag samt råd från Payback

    Omkring Hemlig Dataavläsning – lagförslag samt råd från Payback Den 16 november mottog Justitieminister Morgan Johansson utredningen kring Hemlig Dataavläsning. Ur Justitiedepartementets skrivning kring utredningens slutsatser framgår bland annat följande: Med hemlig dataavläsning kan man med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel programvara, i hemlighet läsa meddelanden som skickas till eller från exempelvis mobiltelefoner. Det […]