• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Stort tack till alla Paybacks förtroendevalda – styrelseledamöter såväl som regionsombudsklubbarna!

Stort tack till alla Paybacks förtroendevalda – styrelseledamöter såväl som regionsombudsklubbarna!

Annons2.PDF

Payback har expanderat kraftigt under 2015! 

Payback har under 2015 haft fokus på att bygga en stark organisation för arbetet framöver. Detta har bland annat resulterat i att antalet medlemsklubbar ökat från 55 st till 94 st (+ 71 %) samt en 10 %-ig ökning även bland antalet enskilda medlemmar.

Vi har också fått representation hela landet i form av regionsombudsklubbar som via sina platser som styrelseråd också tillser att regionerna har full insyn och medbestämmande i Paybacks arbete och verksamhet. Från att ha haft 6 regionsombud vid årets ingång finns nu representanter i alla tolv regioner.

Payback har även tagit fram verksamma verktyg såsom standardiserade protokollbegäran för husrannsakningar och kontroller samt skapat en jourtelefonverksamhet för att direkt, på plats och ställe, kunna ställa polisen inför vilka beslut som grundar olika insatser och åtgärder. Fler och verksamma verktyg kommer också framöver att presenteras såsom lagbok, studiematerial samt landsomfattande studiecirklar.

Hypereffektivt styrelsearbete!

Nu till saken dock. Payback har förutom de yttre företeelserna, beskrivna ovan, även styrt upp det inre arbetet inom styrelsen. Var och en har förtjänstfullt tagit till sig sina arbetsuppgifter och därvid gjort Payback Sveriges verksamhet till ett verkligt teamarbete och gett Payback en slutlig arbetsform under 2015. Organisationen har satt sig och funktioner skapats för att göra arbetet effektivt! Arbetet har blivit verksamt! Varje person har funnit sin roll och har egna arbets- och ansvarsuppgifter.

TACK!

Jag vill därför här, då jag har möjlighet, passa på att rikta ett mycket stort tack enligt nedan:

Till Håkan för att förtjänstfullt åkt runt på stormöten och regionsmöten och presenterat Paybacks verksamhet och arbete vilket fått en direkt följd i ökad medlemsanslutning bland klubbarna!

Till Ismo för förtjänstfullt juridiskt arbete och talesman inför pressen vilket resulterat i god press och ökad objektivitet vid mediatäckningen av Paybacks arbete!

Till Anna för outtröttligt och förtjänstfullt arbete kring bokföring och medlemsutskick. Ett arbete där Anna inte låtit sig hindras av återkommande postsabotage kring medlemsutskick eller supportartiklar.

Till Maine, Guldstrand och Petter för värdefull hjälp att taga fram olika former av underlag och för arbete kring ökad medlemsanslutning och arbete kring klubbförsäljning. Tack även för värdefulla idéer och synpunkter kring Paybacks arbete!

Till regionsombudsklubbarna för stort engagemang i att sprida budskapet kring Paybacks verksamhet regionalt bland klubbarna vilket direkt resulterat i ökad medlemsanslutning från regionsklubbarna.

Regionsombudsklubbarnas representanter förtjänar också tack för att ha bidragit med att komma med många och nya idéer och synpunkter på hur och med vad Payback ska arbeta vilket varit väldigt värdefullt då vi fått in ett nytt fräscht tänk i arbetet.

Stort tack till alla! Å låt oss fortsätta och förvalta de arbetsinsatser vi alla nu gör!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin