Nu slår bikerkulturen tillbaka – Den nordiska Payback-Kalendern!

Nu slår bikerkulturen i Norden tillbaka mot förföljelserna och trakasseringarna av kulturen och dess medlemmar.  Här är bikerkulturens svar. En så kallad särskild satsning mot den grova, organiserade förföljelse som iscensatts mot bikerkulturen!

På  den nya sidan Kalendern kan du framöver ta del av de nordiska Payback-organisationernas gemensamma kalender. Uppgifterna är preliminära då de spänner över ett långt tidsspann varför datum, plats och tid kan justeras och kompletteras. Ta därför till vana att regelbundet gå in på sidan och kolla om några uppgifter förändrats. Och, planera in datumen så ni kan delta i arrangemangen! Här under presenteras Kalenderns hållpunkter med de olika detaljer kring de kommande arrangemangen.

Tiderna, var fjärde månad, är valda i medveten avsikt så att inte media tröttnar och arrangemangen därför passerar obemärkta.

21 september 2011

Arrangemang: Presskonferens
Arrangör: Payback Sverige
Plats: Stockholm eller eventuellt Göteborg

De nationella ledarna för Payback + deras eventuella juridiska representanter håller presskonferens och presenterar och informerar mediarepresentanter om drivandet av ett mycket stort, övergripande och gemensamt ärende. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och genomföra intervjuer i samband med presskonferensen.

Mer information om ärendets art kommer att spridas inom bikerkretsar via andra kanaler.

18 januari 2012

Arrangemang: Seminarie
Arrangör: Payback Norge
Plats: Oslo

Inbjudna kriminologer, advokater, forskare, kändisar och andra personer med kunskap om bikerkulturen samt Paybacks nationella ledare håller faktabaserade föredrag för inbjudna mediarepresentanter.

19 maj   Maj 2012

Arrangemang: Manifestation
Arrangör: Payback Danmark
Plats: Köpenhamn

Nordiska bikers manifesterar genom att köra mc-kortege genom Köpenhamn och avsluta på en speciell plats med möjlighet för uppställning av hojar.
På plats håller sedan olika företrädare ”flammande tal” om överträdelserna mot bikerkulturen och bikers lika rätt till lagstadgade fri- och rättigheter.

19 September  2012

En mc-budkavle sträckande sig igenom alla de nordiska länderna med inbjudningar som överlämnas på två olika platser i varje land. MC-Budkavlen startar i Helsingfors med överlämnandet av skriftlig inbjudan till dialog och går därefter som en stafett igenom hela norden med överräckning av inbjudningar till dialog och samtal. Pressen meddelas i förväg om budkavlen samt inbjuds att närvara vid överlämnandet av inbjudningarna. Detaljerad information om dialogen och parterna för inbjudningar meddelas vid senare tillfälle.

16 Januari 2013

Arrangemang: Inledande dialog och samtal med viktiga samhällsföreträdare
Arrangör: Var och en nationell Payback-organisation
Föreslagna platser: Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors

På samma tidpunkt inleder de nordiska ländernas Payback-organisationer och ledare direkta, inledande samtal med viktiga samhällsföreträdare. Media kommer att vara inbjudna och välkomna att övervara samtalen som observatörer.

 

  

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin