Dagens Nyheter vänder sig emot Lasse Wierup och ”Svensk Maffia”!

Medan det framkommer allt fler uppgifter och källor som gör gällande att Lasse Wierup fick sparken från Dagens Nyheter som kriminalreporter fortsätter andra alltmer öppet att propagera för Svensk Maffia-programmet och skyr inte heller för att söka stöd i invandrarkritiska medier för att misstänkligöra Wierups offer.

Dagens Nyheters inlägg kring Svensk Maffia-produktionen

Låt oss granska hur Dagens Nyheter speglat Svensk Maffia-programmen för att därigenom dra slutsatser rörande ryktet om Wierups avsked från tidningen.

Ledaren speglar tidningens politik och syn på olika saker och fenomen. Lördagen den 12 februari går Dagens Nyheters ledare och Lisa Bjurwald till ett förvånansvärt hårt angrepp på sin före detta medarbetare Wierup och hans Maffia-produktion. Bjurwald ger sig inte heller en tum när hon återigen representerande Dagens Nyheter bemöter Wierups och Tv 4:s representants genmäle den 16 februari. Även under tiden för Svensk Maffias TV-sändningar har Dagens Nyheter varit djupt kritiska till skildringarna et flertal gånger.

Vad säger då detta rörande DN:s skidringar? Att Ledaren i den förre medaretarens tidning tar officiell ställning emot Wierup och hans Svensk Maffia-produktion är högst anmärkningsvärt då ledare som sagt representerar tidningens officiella ståndpunkt. DN och Wierup kommer självklart aldrig att officiellt tillstå att så vore fallet att Wierup fått sparken från DN. Det kommer aldrig att ske. Men, att tidningen klart och tydligt på ledarplats tar ställning mot Wierup kan sägas vara bevis nog enligt min personliga uppfattning!

Dagens Nyheters Ledarartikel

Wierups genmäle och DN-svaret

DN: Han mådde väldigt dåligt

Ny kritik mot TV 4:s ”Svensk Maffia”

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin