Dag 6: Polisens externa samverkanspartners: MEDIA!!!

samverkan6

media11

media13

MEDIA samverkar med Polisen och sätter därmed demokratin ur spel!

Media brukar kallas den tredje statsmakten för att deras uppgift är att granska, utreda och ifrågasätta makten och myndigheternas agerande. Om Media inte längre är fristående utan på otillbörligt sätt samverkar med ett lands polismyndighet kan man på mycket goda grunder säga att det landet inte längre utgör en demokrati utan i detta fall en polisstat där media bara återger polisens “sanning” och version samt aldrig granskar och ifrågasätter. Så är fallet med Sverige idag. Ett faktum som vi redan tidigare utsagt men ej kunnat dokumentera.

I de dokument som publiceras ovan framgår klart och tydligt att polisen och media samarbetat. Dokument finns även på när och var utbildningen från polisens sidan av mediarepresentanter ägt rum.

Det finns fler intressanta fakta framöver att hämta ur dokumentet varav en del kommer att publiceras senare och andra delar användas direkt i juridiska sammanhang då de utgör klara och tydliga bevis för polisens lagstridiga insatser mot bikerkulturen.

Varning! Nättidningen Payback äger utgivningsbevis nr: 2009-067, varför det utgör ett mycket allvarligt lagbrott att förhindra, obstruera eller försvåra publiceringen av materialet. Materialet är också fördelat på många olika händer varför inte heller olagliga husrannsakningar kommer att ha någon funktion då materialet är välspritt.

Källa: Strategi mot 1 % MC-gäng

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin