Payback Sverige – Upplägg, Metod och Syfte!

Inför det nya medlemsåret publicerar vi en artikel omkring Paybacks tänk, upplägg, metod och idé.

Payback – Upplägg, Metod och Syfte!

Payback är en renodlad arbetsorganisation som arbetar för att göra skillnad för bikerkulturen: Payback Sverige är en officiell riksorganisation för bikers rättigheter med ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Payback Sveriges uppgift är att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

För att uppnå delaktighet, engagemang och medbestämmande har vi utarbetat en modell för styrelse enligt ett nytt koncept. Payback företräder SBM-, frontpatch- och oberoende klubbar. I varje region är en klubb regionsombud och styrelseråd och informerar kring Payback på regionsmöten. Varje regionsklubb har en halv röst på styrelsemötena medan styrelseledamöterna har varsin röst. Ett unikt koncept som ger regionerna både medbestämmande och full insyn i Paybacks verksamhet samtidigt som Payback får ut infon kring Payback över landet. Direktdemokrati med transparens.

Två ben att stå på – juridiskt och medialt

Payback har också utvecklat ett arbetssätt utefter nödvändigt nytänkande. Payback är byggt på två ben och inte ett!

För vi har två kamper och två krig att utkämpa. Vi måste dels vinna den mediala kampen och dels den juridiska innan vi återställt våra rättigheter. Vinner vi bara den juridiska kampen är inte jobbet gjort. Myndigheter, politiker, media och allmänhet kommer fortsatt att betrakta oss som kriminella och ständigt utsätta oss för nya prövningar i form av nya demoniserande artiklar, rapporter, utredningar. Förföljelserna fortsätter således oavsett juridiska vinster om vi inte förmår att på ytterligare en nivå påverka och förändra myndigheters såväl som medias och
enskildas sätt att se på oss.

Å vinner vi bara den mediala kampen har vi inte vunnit den juridiska kampen och har då ej prejudicerande rättsutslag på vår sida varför myndigheter kommer att fortsatta med kontroller, kroppsvisitationer, husrannsakningar utan lagstöd. Därför två krig på två områden samtidigt, där vi måste segra i båda!

Det dubbla arbetet

Payback måste därför ha en omfattande medial verksamhet parallellt med det juridiska delen där vi går igenom och presenterar fakta- och forskning samt skriver förklarande artiklar över bikerkulturens drivkrafter och mekanismer. Vi måste även bemöta osanna uppgifter i media såväl som i polisrapporter genom att ständigt ge den sanna och korrekta bilden.

Vi kan inte heller bara skriva att media och myndigheter har fel. Vi måste förklara hur och varför de har fel. Vi måste hänvisa till lagar och rättsfall alternativt till fakta som rapporter och utredningar eller till oberoende forskning. Vi måste även själva utarbeta och färdigställa material kring allt som berör bikers för att ha verktyg att direkt kunna bruka emot lögner och faktafel. Endast så kan vi bli trodda och därvid vända förföljelsen.

En annan mycket viktig sak är kontinuiteten i arbetet. Att hela tiden pusha ut artiklar för bikers såväl allmänheten att ta läsa. Du kan inte upprätthålla intresse eller väcka medvetenhet omkring arbetet om det inte praktiskt framgår att arbetet pågår. Nej, kontinuiteten är avgörande och den fullgör Payback genom att på Nättidningen och på Paybacks Facebookgrupp publicera nyskrivna såväl som repriserade artiklar av vikt.

Nu vet ni Paybacks tänk! Nu har vi presenterat Paybacks bakomliggande idé och metod!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin