• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerklimatet hårdnar alltmer i grannländerna: Väst- och skyltförbud, maffiaparagrafer, förbud mot ryggmärken på fester och förbud mot klubbar!

Bikerklimatet hårdnar alltmer i grannländerna: Väst- och skyltförbud, maffiaparagrafer, förbud mot ryggmärken på fester och förbud mot klubbar!

Läget har under den senaste tiden hårdnat gentemot bikerkulturen i våra grannländer. Oroväckande förslag och direkta förbud har lagts eller införts varför man på goda grunder kan utgå från att striden hårdnar och att det är dags för ökat engagemang och klara ställningstaganden från klubbar och enskilda personer inom kulturen. Stand up for your rights!

Här nedan ger vi kortfattade rapporter om vad sker i våra grannländer samt i Sverige. Hoten mot vår kultur, våra symboler och vår föreningsrätt är nu reella och inte något vi längre kan sopa under mattan. Unite & Fight!

Finland

Riksåklagaren i Finland vill nu förbjuda ”kriminella gäng” att använda alla former av klubbsymboler och polisöverdirektören stödjer inte oväntat förslaget. Justitieministern har redan tidigare meddelat att frågan kan komma att utredas av en arbetsgrupp som för Justitiedepartementets räkning utreder bekämpningen av organiserad brottslighet  och behovet av en speciallag.

http://hbl.fi/nyheter/2012-05-30/kaleva-riksaklagaren-vill-forbjuda-gangsymboler

Danmark

I Danmark har flera mycket stora mc-evenemang meddelat olika former av förbud bland i de välkända Mosten-arrangemangen utefter ”att inga personer bär rocker-relaterade rygmærker eller andra liknande enhetligt av utställningen”. Thy Träffen har tillsammans med polisen utarbetat följande förbud: Mot alla som har tillhörsförhold till rockerrelaterade klubbar eller organisationer + alla som tillkännager sympati för rockerrelaterade klubbar eller organisationer verbalt, vid uniformering kan utan ytterligare varning ombedas lämna träffen.

Det handlar i dessa fall om totala förbud mot alla personer i eller ikring ryggmärkesklubbar och även mot de som  uttrycker sympati för någon bikerklubb i ord eller genom någon form av märken, symboler.

http://www.thytraef.dk/Ordensregler.html

Norge

I Norge vill Justispolitikerna i Stortinget skärpa den så kallade maffiaparagrafen. Redan till kommande årskifte beräknas ett sådant lagförslag kunna presenteras efter att ha varit ute på remissbehandling under sommaren.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8166883

Tyskland

I Tyskland har några avdelningar av såväl Bandidos som Hells Angels förbjudits medan dock Hells Angels Hamburg återerövrat rätten att bära ryggmärke. En domstol i Berlin förbjöd senast under förra veckan Hells Angels avdelning i Berlin.

Den kanske enda möjligheten att återerövra rättigheten till klubbildningen bedömer Payback vara igenom att anmäla den tyska staten för brott mot Eu-rätten ett så kallat fördragsbrott då sådan lagstiftning direkt strider mot föreningsfriheten och yttrandefriheten i Europarätten.

http://ekstrabladet.dk/112/article1767893.ece

Sverige

I Sverige har vi ännu så länge ett bättre läge. Detta beror främst på att Payback i ett tidigare skede tog striden direkt. När den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet inleddes var ett av verktygen att med blixtfart införa vittgående kommunala västförbud över hela landet. Västförbud som i strid med vad som framkommit i media inte bara avsåg förbud mot västar och emblemförsedda kläder i krogmiljö utan även till exempel förbud mot att bära kläder som visar tillhörighet i lokaler som ägdes eller hyrdes ut av kommunen. Detta försök till förbud misslyckades dock grovt då Payback Sverige tog striden och även vann åtta raka domslut i Sveriges domstolar och därigenom fick kommunala förbud olagligförklarade.

Ett annat steg var att försöka förbjuda västar i såväl krogmiljö som offentlig miljö via en riskdagsmotion. Återigen tog Payback Sverige striden och via namninsamling som delgavs alla riksdagspartier samt genom utförlig information om rättsläget kring ett sådant förbud till Konstitutionsutskottet och riksdagspartierna. Informationen togs upp under KU:s beredning som därefter utefter skriftens innehåll även i sitt betänkande rekommenderade riksdagen att rösta ned motionsförslaget i riksdagen. Alla partier tog därefter i riksdagsdebatten klar och tydlig ställning emot ett västförbud.

Även när det gäller skyltar/tavlor är Payback Sverige involverade som juridiskt ombud. Ett ärende som har förts vidare till JO då kommunen ifråga helt lagstridigt vägrat skicka vidare en överklagan till Länsstyrelsen  för juridisk prövning.

Vi började således kampen tidigare i Sverige vilket är skillnaden och fick därigenom stopp på olika åtgärder i ett inledande skede. Vi hyser dock gott hopp om att våra nordiska grannländers Payback-organisationer kommer att kunna motverka de förbud och förslag som läggs i våra grannländer. Samarbete över nationsgränserna under samma namn är i dessa fall framöver helt avgörande varför vi också hoppas att Tyskland och Island (den sista nordiska staten som står utanför Payback-samarbetet) ansluter sig. Tillsammans är vi starka! Tillsammans kan vi vinna!

Unite & Fight!  Payback stödjer dig – Stöd Payback!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin