Vad gör Payback juridiskt? Redovisning av 11 st pågående juridiska ärenden!

Vad gör Payback juridiskt?

Payback sover aldrig. När vi inte skriver och på olika sätt förbereder och jobbar för framtiden (läser in oss på olika juridiska ärenden eller fakta- och forskning) så driver vi också många juridiska ärenden som vi inte skriver om. Att vi inte skriver om ärendena bygger på att de enskilda eller klubbarna inte är intresserade av att synas och omtalas eller att ärendena har stor betydelse för de inblandade men kanske inte för alla eller hela bikerkulturen.

Dagsaktuellt juridiskt ärende

Just nu driver Payback följande 11 ärenden:

1 JK-fall med olaga kontroll och kroppsvisitation av enskild klubbmedlem

1 JK-fall med enskild klubbmedlem som utsatts för olaga kroppsvisitation i form av undersökning av väskorna m.m. på grund av föreningstillhörighet.

2 fall där olaga kroppsvisitation utförts vilket tidigare fastställt av JO som nu ska drivs till JK för fastställande av skadestånd.

1 fall med klubbmedlem som utsatts för olaga kroppsvisitation av kropp och sadelväskor m.m på grund av föreningstillhörighet där polisprotokoll inväntas för att därefter anmälas.

1 fall hos Datainspektionen rörande med anledning av felaktiga uppgifter kring antalet bikers samt brottsmisstankar.

2 fall som rör masskontroller i samband med mc-event hos bikerklubbar. Inväntar underlag från klubbarna.

1 fall med olaga husrannsakan och beslag hos mc-klubb där ärendets gång måste inväntas före anmälan kan göras.

samt 2 fall av återkallande av vapentillstånd på grund av föreningstillhörighet.

Vi jobbar också med stämningsärenden vilka vi återkommer till senare.

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin