Åpent brev til Politi og Brønnøy Kommune fra Twin Heads MC Brønnøysund

Her er det første av (forhåpentligvis mange kommende) svar til politi og myndigheter sin heksejakt på såkalte ”MC-kriminelle” i Norge. Twin Head MC Brønnøysund har velgt å stå fram og tale sin sak i det hysteriet som nå sprer seg som en farsott her på berget, ”MC-kriminalitet” og ”supportklubber som gjør skittarbeidet til 1 % -klubbene”. Feilaktige påstander fra media, lokale myndigheter og politikere som dessverre ikke vet bedre, og dermed blindt forholder seg til forskriften POLITIETS BEKJEMPELSE AV KRIMINELLE MC-GJENGER 2011-2015, nylig utgitt av politidirektoratet.

 
Les brevet fra Twin Heads MC Brønnøysund – det er et nyansert brev, og jeg håper flere klubber går til det skritt å uttale seg i denne og andre saker – tiden for taushet fra MC-miljøet bør snart være over! Legg også merke til tilsvaret fra Politimester Fjærli fra Helgeland Politikammer – langt over halvparten av skrivet er sakset fra det før nevnte skrivet POLITIETS BEKJEMPELSE AV KRIMINELLE MC-GJENGER 2011-2015, og altså ikke tanker fra Politimesteren selv. Det er skremmende at myter, teser og feilaktige påstander skal lede an i denne meget viktige og prinsipielle diskusjonen som nå rir Norge.
 
Atle Jørgensen
Payback Norge

—————————————————–

Åpent brev til Politi og Brønnøy Kommune.

Vi ser med forundring på at Politiet og Brønnøy Kommune er meget bekymret over Twin Heads MC og klubbens omgang med HA.

Før vi kommenterer dette, så vil vi gi litt utfyllende informasjon om Twin Heads MC klubb. Denne MC klubben har eksistert i Brønnøysund de siste 20 år, og består av medlemmer fra Brønnøy og omegn. De fleste av oss er født her på Helgelandskysten, og har jobb, familie og barn og bor her i Brønnøy kommune. I alder varierer vi fra 25 – 52 år.

I de 20 årene Twin Heads MC har eksistert som motorsykkelklubb, så har vi på våre turer i inn og utland blitt kjent med et stort miljø motorsykkel-entusiaster. Blant disse har vi (og nå må dere ikke bli sjokkert!) også blitt kjent med medlemmer i HA. Som kjent kjører også disse motorsykkel.

HA sine medlemmer har over de siste 20 år vært på jevnlig besøk hos oss, og har som alle andre besøkende oppført seg som gode venner som har oppført seg eksemplarisk mot oss så vel som resten av lokalbefolkningen her. Det har også alle de andre tilreisende fra klubber i inn- og utland gjort når de har vært på besøk hos oss. Siden våre besøkende er frie mennesker som tilsynelatende ikke er på flukt fra lovens lange arm, så må vi også gå ut ifra at de hverken er etterlyst eller på rømmen fra fengsel eller fut.

Siden vi ikke har tilgang til Politiets Strafferegister, så er det på dette grunnlaget vi bygger vennskapsbånd med andre mennesker, og ikke på grunn av noen bestemt tilhørighet til klubb, rase, legning eller religion.

Twin Heads MC består således av voksne, mentalt oppegående, familie-mennesker med lokal tilknytning, som over en del år har blitt venner med en mengde mennesker i inn og utland. På lik linje med oss, så dyrker disse menneskene en genuin interesse for motorsykkel og turer i inn og utland på 2 hjul.

Som voksne mennesker har vi etter hvert blitt sikre på at vi er i stand til å velge våre venner selv, uten at dette skal godkjennes av verken foreldre, prest, politi eller kommunestyre. Vi har i de årene klubben har eksistert opparbeidet oss en viss evne til å bedømme mennesker, og velge vår omgangskrets selv. Det er derfor med forbløffelse vi ser at personer i Politi og kommune er bekymret over at vi har ”feil” venner! På tross av at dette er noe disse ikke har noen ting med, så vil vi berolige disse personene i Politi og kommune med at vi er de samme menneskene som vi har vært siden vi ble født her i området, og vi vil (såfremt vi ikke skulle bli smittet av sinnsykdom, pest eller kolera)være stort sett de samme menneskene om f.eks. 5 år frem i tid.

Den eneste forskjellen vil sannsynligvis være at vi, våre koner, venner og barn vil være tilsvarende 5 år eldre.

Vi har lest gjennom media at enkelte medlemmer i forskjellige MC klubber har vært dømt og fengslet for ulovligheter. Dette er beklagelig og noe vi tar avstand fra, men siden våre venner beveger seg fritt og ikke er på flukt fra politi, fengsel eller fut så går vi ut i fra at de enten har sonet for sine synder, eller så er de rimelig lovlydige. Vi må derfor stole på at så lenge våre venner oppfører seg som venner, og ikke ter seg som rabiate eller på annen måte bekymrer oss med slett oppførsel, så forbeholder vi oss retten til å kalle disse for venner og omgås disse når vi har ønske og anledning til det.

Hvis en av medlemmene i Twin Heads, eller noen av våre venner, av en eller annen grunn skulle vise seg å ha utført kriminelle handlinger så setter vi vår lit til at de blir arrestert av politi, og dømt av vårt eminente rettsvesen. Vi har verken kunnskap, innsikt eller myndighet til å arrestere, dømme, fordømme eller fengsle andre individer. Dette overlater vi med lett hjerte til politi, påtalemyndighet og rettsvesen, som tilsynelatende har stor faglig kompetanse på dette området.

Vi vil med dette berolige dere med at medlemmene i Twin Heads Mc ikke har forandret seg over natta som det blir fremstilt, men er den samme gamle gjengen med ihuga interesse for sin hobby og livsstil som består av: Motorsykkel kjøring, motorsykkelbygging og sosial omgang med venner og andre Mc entusiaster. Såfremt vi ikke begår kriminelle handlinger, så både forlanger og forventer vi at vi selv kan velge våre venner, uten at dette blir gjort til et offentlig anliggende.

Vi er også klar over at enkelte personer i politi, stat og kommune skulle ønske at vi valgte våre venner ut i fra andre kriterier. Det har de faktisk ingenting med, og vi håper at disse individene innser at vi faktisk lever i et fritt land hvor demokrati, ytringsfrihet, bevegelsesfrihet og organisasjonsfrihet er noen av våre grunnleggende rettigheter.

Sist vi var i krig så var dette nettopp for å forsvare disse rettighetene, og vi regner med at ingen med inntakt mentale helse ønsker å forandre på dette.

Hvis det derimot skulle vise seg at enkelte personer i politi, stat eller kommune på eget initiativ misbruker sin makt for å forfølge, trakassere eller på annen måte stigmatisere medlemmer i

Twin Heads MC eller klubbens venner, så vil dette bli juridisk vurdert og klaget/anmeldt til rette instans. Vi vil på ingen måte akseptere at vår frihet blir begrenset, eller at våre rettigheter blir fratatt uten at dette blir gjenstand for rettslig gjennomgang.

Vi takker derfor for omtanken som er blitt oss til del, men vil også forsikre Politi, Stat og Kommune om at vi fremdeles vil fortsette med vår hobby og livsstil, og at vi også i fremtiden vil velge våre venner og omgangskrets uten å be om offentlig godkjenning for våre valg.

Vi vil også opprettholde den åpne og direkte dialogen vi har hatt med både politi og kommune slik vi har gjort i de 20 foregående årene. Har mot formodning kommune eller politi spørsmål til oss så er de hjertelig velkommen til å stille de direkte til oss slik som før og ikke via media slik som nå! Og vi skal svare på de spørsmål vi vil svare på.

Twin Heads Mc Brønnøysund v/ Stein Eirik Bastesen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin