Ytterligare Om Payback och Black Dragons MC

Jag har inte för avsikt att ge mig in i debatten kring kommunens och polisens jävelskap mot Black Dragons MC. Den debatten har Black Dragons själv tagit och sköter högst förtjänstfullt på egen hand. Och, då de självklart är bäst insatta i skeendet finns det således ingen anledning för mig att vidare kommentera.

Två saker har dock ännu inte kommit fram i ärendet. Blekinge Läns Tidning har idag publicerat sin version av händelsen och även här givit utrymme för Black Dragons MC att kommentera saken: Det känns tråkigt att bli av med en bra lokal som har funnits så pass länge i klubben, säger Black Dragons Mc:s president, Martin Arvidsson.

Martin Arvidsson ser inte att förlusten av klubblokalen får någon stor påverkan för Mc-klubben.
– Vi har vår klubblokal i Kalmar och att huset i Karlshamn försvinner har ingen större betydelse för oss, förutom att det blir längre att åka. Men det är tråkigt att bli av med en bra lokal som har funnits så pass länge i klubben.Payback har i ärendet fungerat exakt som det organ  för bikerkulturen i allmänhet och Black Dragons i synnerhet att komma ut med sin sanna version av händelseförloppet och åsikterna ikring ärendet. Sydöstran bekräftar också detta förhållande i artikeln om Black Dragons: ”Savages MC har hyrt klubbstugan där i snart 30 år. Och det har aldrig varit några problem, poängterar Martin Arvidsson, president i Black Dragons MC i ett öppet brev i nättidningen Payback”. Således läser media Payback och återger vad som där skrivs. Ett bevis så gott som något av nyttan för klubbarna att bemöta anklagelser direkt genom skrivelser publicerade på Payback!

Payback – Ett verkningsfullt vapen!

I artikeln kring BLT sökte tidning kontakt med Paybacks representant i Borås först i avsikt att få kontkatuppgifter till Black Dragons och Martin. Ett tecken på att Payback är det forum som media ser som bikerkulturens centra och agerar utefter.

BLT: Motorcykelklubb förlorar sin lokal i Karlshamn

Sydöstran: Polisen varnar för mc-klubb

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin