• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Allt om att anmäla övergrepp eller särbehandling till Payback för JO-anmälan m.m.!

Allt om att anmäla övergrepp eller särbehandling till Payback för JO-anmälan m.m.!

Annons2.PDF

Denna veckan kommer vi att inleda med praktisk information kring Payback Sveriges arbete och hjälpmedel för att avsluta veckan (samt fortsätta under kommande vecka) med att börja titta på ny lagstiftning som tillkommit vid halvårsskiftet.

Payback-anmälan

Utsatt för negativ särbehandling?

Har du blivit utsatt för någon form av negativ sär-behandling som olaga kontroll, husrannsakan, fordonsgenomsökning, kroppsvisitation m.m. som beror på din klubbtillhörighet eller bikerkulturstillhörighet kan du anmäla saken till Payback.

Anlita Payback som juridiskt ombud

Payback kan företräda dig som är enskild medlem eller klubben om ni är betalande medlemmar i Payback Sverige och tillhör en SBM-klubb eller en helt oberoende klubb.

Förfarande

Du scannar alternativt skickar allt material i ärendet per post till oss och bifogar en enkel händelse-beskrivning samt en underskriven fullmakt. Bifoga även foton, filmer samt eventuella protokoll du begärt ut från Polisen.

OBS! Skickar du materialet per post så se till att ha kopierat allt material då det förekommer att material ”försvinner på vägen” Och du/ni vill säkert inte göra jobbet med att anskaffa materialet en gång till.

Bedömning av material och upprättande av anmälan

Payback bedömer därefter materialet och om vi ser att det har ägt rum någon form av negativ särbehandling som är i strid med lagen ordnar vi med anmälan till Polis, JO, JK eller annan myndighet vid behov.

Vi upprättar då en anmälan som vi skickar över till dig/er för genomgång så att alla uppgifter är korrekta. Efter eventuella tillägg och/eller rättelser sänds därefter anmälan in. Under ärendets gång håller vi dig därefter hela tiden informerad om beslut eller anmälande myndighets yttrande m.m.

Vill du scanna materialet mejlar du till:
paybackpeter@hushmail.com

Vill du skicka materialet per post sänder du det till:
Payback Sverige
c/o Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 Kristianstad

Länk till Payback Sveriges kombinerade händelse-anmälan och fullmakt:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin