View Post

Ur Bikerlagboken: Om DNA-topsning

Sammanfattning Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har fängelse i straffskalan. Rättsläge Lagstiftning Lagparagraferna avseende DNA-analys hittar vi i Rättegångsbalken 28:12:

När får polisen DNA-topsa?

Då det pågår en debatt i media om att polisen utför för få DNA-tester så publicerar vi en artikel om under vilka omständigheter polisen äger rätt att ta DNA-prov. Här ligger också anledningen till att polisen drastiskt minskat DNA-topsningarna. DNA-topsning Sammanfattning Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har …

Bikerskolan: När har polisen rätt att DNA-topsa?

När har egentligen polisen rätt att DNA-topsa misstänkta personer? Vi går här igenom vad lagen säger, tittar på JO-beslut i tre olika fall samt avger därefter vår slutsats. Lagstiftning gällande DNA-topsning DNA-topsning får enligt Rättegångsbalk 1942:740, 28:12 a ske utefter följande föreliggande omständigheter: Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på den som skäligen kan misstänkas för …

Payback JO-anmäler polisens DNA-topsning av bikers!

Payback Sverige har på uppdrag av en enskild bikerklubbsmedlem i Jönköpings Län nu anmält ett fall av DNA-topsning till JO i avsikt att få till en prövning av legaliteten i polisens systematiska DNA-topsningar av bikers. Lagstiftning gällande DNA-topsning DNA-topsning får enligt Rättegångsbalk 1942:740, 28:12 a ske utefter följande föreliggande omständigheter:Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får …

Juridisk information och efterlysning av anmälningar angående DNA-topsning!

                    Det har kommit till vår kännedom att Polismyndigheterna runt om i Sverige regelmässigt utför DNA-topsning av bikers vid i ett allt större antal fall vid påstådda eller vid misstankar om brottslighet som inte har mer än sex månaders fängelse i straffskalan och där normalstraffet utgörs …